Hjælp til barns forsørgelse ved forældremyndighed uden forsørgelsespligt

Du kan søge hjælp, hvis du har forældremyndighed, men ikke forsørgelsespligt efter forældremyndighedsindehaverens død. Hjælpen er en såkaldt enkeltydelse.

Du kan søge hjælp til udgifter ved forsørgelse af et barn, når indehaver af forældremyndigheden er afgået ved døden, og du har fået tillagt forældremyndigheden uden at have pligt til at forsørge barnet, fordi du ikke er biologisk forælder.

Kommunen kan yde hjælpen, når barnets egne indtægter fra formue, ordinært, ekstra og særligt børnetilskud, egen arbejdsindtægt og lignende ikke kan dække udgifter til kost, tøj, lommepenge samt sædvanlige anskaffelser.

Hjælpen er uafhængig af dine og eventuel ægtefælles indtægt og formue.

Ansøg om enkeltydelse

Følg linket og læs om hvem der kan søge ydelsen, krav til dokumentation og hvordan du indsender dokumentation, du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Vigtig information inden du søger

Vis alle

Hvem kan søge?

Du kan søge hjælp til forsørgelse af et forældreløst barn, hvis:

  • Den, der har forældremyndigheden over barnet er afgået ved døden
  • Du har fået forældremyndighed over barnet
  • Du ikke er biologisk eller adoptivforælder til barnet
  • Barnets indtægter ikke kan dække udgifterne til forsørgelse 

Krav til dokumentation

Du skal kunne dokumentere, at du har forældremyndighed, men ikke forsørgelsespligt, samt udgifter til barnet og barnets indtægter.

Al dokumentation skal være aktuel og fra dette kalenderår. Derfor skal du kunne dokumentere:

  • Dødsattest for forældremyndighedsindehaver(e)
  • Barnets indtægter, f.eks. børnetilskud, børnepension og børnebidrag.
  • Barnets udgifter
  • At du har forældremyndigheden
  • At du ikke har forsørgelsespligt

OBS: Du behøver ikke dokumentere dine egne indtægter, udgifter og formue for at søge denne ydelse.

Læs mere om krav til dokumentation, når du ansøger om en enkeltydelse

Hvordan indsender jeg dokumentation, som jeg ikke har digitalt?

Du kan finde det meste dokumentation digitalt. 

Hvis der er dokumentation, du ikke har digitalt, kan du scanne det ind på din computer.

Hvis du ikke har en scanner, kan du få hjælp til scanning i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse i Matthæusgade 1, 1666 København V. 

Her kan du også aflevere dokumentationen i fysisk form.

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Du behøver ikke dokumentere dine egne indtægter, udgifter og formue for at søge denne ydelse.

Vi vurderer udelukkende barnets indtægter samt udgifterne ved at forsøge det.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til dokumentation og kravene til dokumentation kan du læse mere under ”Dokumentation”.  Du kan også kontakte os pr. telefon eller personligt i modtagelsen.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om enkeltydelser, som du ikke kan finde svar på, på denne side, kan du kontakte Enheden for Sociale Ydelser.

Du kan kontakte Enheden for Sociale Ydelser telefonisk på telefonnummer +45 33 17 25 33.

Du kan også få hjælp i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse på Matthæusgade 1, 1666 København V eller på Lærkevej 18, 2400 København NV.

Find telefonnummer og åbningstider for Enheden for Sociale Ydelser

Sagsbehandlingstid § 84

Hjælp til barns forsørgelse ved forældremyndighed uden forsørgelsespligt

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist:

28 dage

Kontakt

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V