Omsorg og særlig støtte

Ældre, handicap, borgere med psykisk sygdom, udsatte børn, unge og familier og socialt udsatte.
Med Borgerens Plan ønsker vi at styrke samarbejdet med dig om dine mål.
Københavns Kommunes børne- og ungepolitik sætter barnet i centrum og beskriver en række fælles værdier for byens børn og unge.
Københavns Kommune vil understøtte ældre i at udfolde deres ressourcer, være en del af fællesskaber og leve det liv, de ønsker.
I fokus for denne politik er særligt de ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.
I Københavns kommune har vi en handicappolitik, der skal være med til at synliggøre, at vores værdigrundlag gælder for alle borgere.
”Nye veje til sundhed og omsorg” præsenterer Københavns Kommunes plan for velfærdsteknologi frem mod 2025.
For at styrke den tidlige indsats overfor udsatte børn har Københavns Kommune knyttet socialrådgivere til de mest belastede daginstitutioner
En by med plads til alle - socialstrategi 2018-2022
Københavns Kommune bygger og moderniserer i øjeblikket vores botilbud til borgere med handicap, sindslidelse og udsatte.
Tæt på Familien - omstilling af hjælpen til børn og unge i Københavns Kommunes socialforvaltning.
Vær med – hele livet. Det er titlen på Københavns ældrepolitik, som sætter en fælles ramme og retning for livet som ældre i København.