En by for alle

København skal være for alle – også for ældre.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2019 og 2020 foretaget en undersøgelse om byens ældrevenlighed med fokus på ældres ønsker og behov i byens rum.

Mere end 300 ældre borgere har givet deres mening til kende i undersøgelsen via lokale byvandringer, telefoninterviews, interviews på gaden, observationer, dialogmøder og en online spørgeundersøgelse.

Byen har betydning for et godt ældreliv

Undersøgelsen har haft et bredt fokus på de forhold i byrummet, som har betydning for det gode ældreliv. Den handler bl.a. om muligheden for at kunne tage et hvil på sin vej, om adgangen til offentlige toiletter, nedgange fra kantsten, og adgangen til rekreative områder og offentlig transport. Men det handler også om muligheden for deltagelse i fællesskaber, kulturelle aktiviteter og sociale sammenhænge.  Undersøgelsen peger blandt andet på følgende:  

  • Ujævnt underlag og manglende nedgange fra kantstene er en udfordring for ældre borgere, når de færdes i byen.

  • Manglende offentlige toiletter og hurtigt skiftende lyssignaler kan have stor betydning for om ældre bevæger sig ud i byen eller fravælger ruter.   

  • Offentlig transport er særlig vigtig for gruppen af ældre borgere, da det er deres primære transportform. Det er vigtigt for de ældre, at man har flere forskellige valgmuligheder for transportmidler i forhold til at komme fra A til B. 

  • Mange ældre københavnere bruger Indre By udover deres umiddelbare nærmiljø og bevæger sig sjældent på tværs af byen.

  • En ældrevenlig bænk har armlæn, ryglæn og et jævnt underlag helt hen til bænken – og så er den ikke lavet af sten eller beton, da det er for koldt at sidde på om vinteren.

Rapporter

Undersøgelsen er resulteret i to rapporter med konkrete forslag til, hvordan byen kan udvikles i en mere ældrevenlig retning. Rapporterne er et indspark i den løbende udvikling af, hvordan København kan blive en by for alle københavnere.

Rapporterne kan findes i boksen sammen med en opsamling af den online spørgeundersøgelse.

Flere bænke i byen

Bænke har været et særligt tema i hovedprojektet, og undersøgelsen har haft direkte indflydelse på, hvor 500 nye ældrevenlige bænke er blevet placeret i København. Du kan se bænkenes placering på kortet.

VEBA

På baggrund af undersøgelsen er der udviklet et værktøj kaldet VEBA (Værktøjet En Bænk for Alle). Det er en beskrivelse af, hvordan bænke på forskellig vis kan opfylde de mange forskellige behov hos ældre.

Læs mere om de forskellige bænketyper i rapport fra hovedprojektet.

Se en illustration af de fire kategorier af bænke herunder. 

Billede
Illustration af de fire kategorier af bænke. Illustrationen viser et udsnit af byen, hvor ældre borgere på sidder på bænke, som opfylder forskellige behov. Nogle bænke står ud mod vejen til hvil på lange strækninger, andre er trukket tilbage i grønne omgivelser og nogle bænke står sammen, så byens borgere kan være sociale sammen på bænkene.

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00