Søg

En plads i fællesskabet: Plan for udsatte børn og unge 2021-2024

Borgercenter Børn og Unge har udarbejdet en plan for den faglige og økonomiske udvikling for perioden 2021-2024.

Omstillingsplanen skal sætte retningen for den faglige udvikling i Borgercenter Børn og Unge de næste fire år.

Omstillingsplanen er vedtaget af Socialudvalget.

En plads i fællesskabet

Vi kalder omstillingen for ”En plads i fællesskabet”. Det gør vi, fordi vi i langt de fleste tilfælde kun er gæster i barnets liv. Vi er der i nogle timer i døgnet eller i en periode af barndommen og ungdommen.

Det er vores opgave og mål at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet. Men for at lykkes med det, skal vi have fællesskaberne omkring barnet i spil.

Det gælder både de nære fællesskaber, som giver kærlighed, omsorg og stabilitet, og de bredere fællesskaber, som kan være identitetsskabende, støttende og udviklende.
 

Download Borgercenter Børn og Unges omstillingsplan