Søg

Grib teknologien!

Grib teknologien! er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens strategi for arbejdet med velfærdsteknologi.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har vi et klart formål med at bruge velfærdsteknologi: Den skal være med til at højne københavnernes livskvalitet og bidrage til et liv med frihed, tryghed og fællesskaber.

Grib teknologien! hedder vores strategi for arbejdet med velfærdsteknologi. Med titlen vil vi signalere, at teknologien skal gribes i nuet, fordi udviklingen sker hurtigt og uforudsigeligt.

Derfor ser Grib teknologien! heller ikke mange år ud i fremtiden, og den forsøger ikke at spå om, hvilke teknologier vi skal bruge.

Strategien indeholder tre spor

1. Teknologi skal gøre hverdagen lettere

Det er borgernes behov, der driver vores arbejde. Vi bruger teknologien der, hvor den skaber mest værdi for borgerne.

Teknologien skal gøre hverdagen lettere og afhjælpe reelle og betydelige behov og udfordringer

2. Teknologi skal bruges

Teknologi skaber først værdi, når den bliver taget i brug – og vi tager den først i brug, når den virker.

Teknologi er vores førstevalg, når den kan hjælpe borgerne til at klare mere selv i hverdagen, eller hvis den kan sikre, at opgaverne udføres i en højere kvalitet eller mere effektivt.  Teknologi kan hjælpe os med at bruge ressourcerne, der hvor behovet er størst.

3. Teknologi og eksperimenter skaber morgendagens løsninger

I København investerer vi i at skabe morgendagens løsninger. Den teknologiske udvikling giver os konstant nye muligheder for at løfte velfærden.

Vi skal derfor have mod til at eksperimentere med nye løsninger, men vi skal også have mod til at stoppe brugen af en teknologi, hvis den ikke giver værdi.

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00