Senior- og ældrepolitik (2024-2027)

Et godt liv i fællesskab. Det er titlen på Københavns senior- og ældrepolitik, som sætter en fælles ramme og retning for det gode senior- og ældreliv i København.

Et liv med frihed, tryghed og fællesskaber

Vi københavnere er forskellige, og vi har forskellige behov og måder at leve vores liv på. Og bare fordi vi bliver ældre, får vi ikke nødvendigvis andre ønsker til livet og til hverdagen.

Som københavnere skal vi kunne leve et liv med frihed, tryghed og fællesskaber – hele livet.

Københavnernes senior- og ældrepolitik har tre overordnede ambitioner:

  • Flere gode leveår
  • Stærke og rummelige fællesskaber
  • Lige behandling – men ikke ens behandling.

Vi skal finde nye veje

Vi må erkende, at velfærden kommer til at se anderledes ud i fremtiden, hvis vi stadig skal være der for dem, som har behov for vores hjælp – når behovet opstår. 

Det kræver, at vi tænker nyt og styrker samarbejdet med civilsamfundet og de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune. 

Senior- og Ældrepolitikken ”Et godt liv i fællesskab” er vedtaget af Borgerrepræsentationen i februar 2024.

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00