Kultur, idræt og fritid

Kultur- og fritidspolitikken sætter rammerne for udvikling af kultur- og fritidslivet i København.
Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 udstikker retning, mål og er visionær på kultur- og fritidsområdet.
I sommeren 2022 kommer verdens største cykelløb til verdens bedste cykelby