Idrætsmilliarden

Regeringen besluttede i 2021 at give Københavns Kommune lov til at bruge flere penge på at bygge idrætsfaciliteter, så flere kan være idrætsaktive.

Baggrund

Med Regeringens initiativ, ”Tættere på - grønne byer og en hovedstad i udvikling” har Frederiksberg og Københavns Kommune fået ekstra anlægsmåltal på 1 mia. kr. i perioden 2022-2030. Det giver kommunen mulighed for at bruge flere penge på idrætsfaciliteter udover de planlagte investeringer, der følger med demografien.

Formålet er at bygge og renovere flere idrætsanlæg, så færre skal vente, og flere kan dyrke idræt. Det ønskede løft af idrætskapaciteten kan ske gennem renovering og modernisering af eksisterende idrætsfaciliteter samt etablering af nye idrætsfaciliteter.

Investeringsplan for Idrætsmilliarden

I Budget23 blev parterne enige om en investeringsplan, der muliggør realisering af igangsatte anlægsprojekter og imødekommer input fra proces med brugerinddragelse i foråret 2022. Investeringsplanen indeholder nedenstående hovedgreb, som er retningsgivende for prioritering af investeringer med måltal fra Idrætsmilliarden frem til 2030.

Projektkategori Mio. kr.
Budget 2022
- Midler allerede anvendt
55
Opfølgning på projekter med screenings- og planlægningsbevilling
- Realisering af igangsatte projekter fra Budget 2022 og fremadrettet
95
Vandsport/svømmehal
- Facilitet til aktivitet/ophold/opbevaring fx kajak, SUP, vandpolo, havsvømning m.m.
125
Bydelsdækkende specialanlæg
- Faciliteter særligt målrettet udvalgte idrætsgrene som fx en klatrehal, fægtesal eller skatepark
125
Modernisering og udvikling af eksisterende idrætsanlæg
- Fx faciliteter i Udviklingsplan for Valby- og Sundby Idrætspark eller Kløvermarkens Idrætsanlæg
250
Naturpark Nordhavn
- Faciliteter til fx outdooraktiviteter og fodbold
50
Pulje til foreninger
- Foreningsdrevne anlægsprojekter, der kan realiseres inden for kort tidshorisont
60
Udestår til lokal udmøntning
- Reserveret rådighedsbeløb til nye projekter, der ikke falder inden for de øvrige hovedgreb
100
I alt 860

Investeringer med Idrætsmilliarden

Der er hidtil disponeret anlægsmåltal til projekter for samlet 364 mio. kr. Der resterer derved anlægsmåltal på 496 mio. kr., som skal prioriteres i de politiske forhandlinger frem mod 2030.

Budget 22

Projekter I alt (mio. kr.) 
Istandsættelse af dansesal i Sjælør Kirke 0,5
Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg og Kløvermarkens Idrætsanlæg 18,9
Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen 6,0
Pulje til nye idrætsskabende initiativer 5
11-mandsbane Hekla Park (screeningsbevilling) 0,5
Halkompleks og svømmehal i Nordhavn (screeningsbevilling) 0,2
Byrumsbane på Enghave Plads, planlægningsbevilling 0,2
Fire ekstra badezoner + vinterfaciliteter 6,0
Helårsis Ørestad samt opgradering af Ørestad Skøjtehal 1,3
Lys på skatebane 2,1
Helårstennisbaner og lys på Genforeningspladsen 0,9
Hybridtennisbaner til Tennisklubben Ryvang  0,7
Beach-anlæg på Emdrupparkens Idrætsanlæg (planlægningsbevilling) 0,4
Skøjtebane på Genforeningspladsen (screeningsbevilling) 0,2
Forundersøgelse af udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion (planlægningsbevilling) 1,0

 

Budget 23

Projekter I alt (mio. kr.) 
Hekla Park - konvertering af græsbaner til kunstgræs 74,7
Emdrupparkens Idrætsanlæg – anlæg af et beachområde til håndbold, volleyball og fodbold  2,2
Østerbro Stadion - udskiftning af dræn og etablering af varme i fodboldbanen 19,7
Ørestad Idrætspark – anlæg af kunstgræsbaner, klubhus, streetareal 54,7
Ørestad Boulevard – planlægning af ny skoleidrætshal 1,8
Valby Idrætspark – planlægning af udskiftning af to nedslidte 11-mands kunstgræsbaner 0,7
Valby Idrætspark – konvertering af fire 11-mands græsbaner til kunstgræs, planlægning af flytning af hockeybane, ny multihal ved Hafnia-Hallen samt af et foreningsstøttepunkt 43,7
Sundby Idrætspark – konvertering af en 11-mands græsbane til kunstgræs, planlægning af tennishal, omlægning af tennisbaner, renovering af to idrætshaller samt af en aktivitetssti 13,3
Kløvermarkens Idrætsanlæg - planlægning af nye omklædnings- og klubfaciliteter 1,7
Bavnehøj Idrætsanlæg – anlæg af et nyt klubhus 31,6
Titanparken – anlægstilskud til etablering af et boldspilstorv 1,6
Jagtvej – anlæg af en byrumsbane med kunstgræs ved et kommende botilbud 1,6
Damhusengen Skole – anlæg af en stor 5-mands kunstgræsbane 3,6
Pulje til faciliteter til street hubs (anlægstilskud) 7,0
Pulje til foreningsdrevet idrætskapacitet    27,5
Screening af byggegrunde til nye svømmefaciliteter, skoleidrætshaller, gymnastikhaller, vinterbadefaciliteter samt af en helhedsplan for Bellahøjmarken og for Ryparkens Idrætsanlæg  2,0

 

Budget 24

Projekter I alt (mio. kr.) 
Planlægning af etape 2 i udvikling af Sundby Idrætspark 20,6
Planlægning af Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark 3,7
Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg 5,6

 

Overførselssagen 23/24

Projekter I alt (mio. kr.) 
Skoleidrætshal ved Gerbrandskolen 2,4
Udvidet planlægning af ny idrætsfacilitet ved Hafnia-Hallen 1,2
Screening af 11v11 kunstgræsbane i Vigerslevparken 0,2
Lys i boldbur i Lergravsparken 1,6

 

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder frem mod hvert års budgetforhandlinger budgetnotater til kapacitetsforøgende anlægsprojekter som opfølgning på igangsatte projekter eller på bestilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og medlemmer af Borgerrepræsentationen.