Natteværterne i København

Københavns Natteværter er kommunens tilstedeværelse i Indre Bys natteliv. Gennem synlighed, dialog med gæsterne og samarbejde med andre aktører nedbringer de gener fra byens natteliv og gør det mere trygt for nattens gæster.

Hver torsdag, fredag og lørdag nat er der Natteværter til stede i og omkring Indre Bys natteliv. Normalt er der otte værter i byen, men antal og indsats øges, når nattelivet er særligt intensivt som under Pride, Distortion eller i julefrokostsæsonen.

Natteværterne er der, for at passe på byen, på gæsterne og på naboerne.

Tilstedeværelse og dialog

Med klare blå uniformer er Natteværterne en tydelig og myndig del af gadebilledet. Som værter byder de gæsterne velkommen til byen og sætter samtidig en klar ramme for festen og gæsternes adfærd. Natteværterne kan nedtrappe en konflikt, give en hjælpende hånd og sørge for, at der bliver skruet ned, når stemningen er skruet lidt for højt op. De er alle ansat af Københavns Kommune.

Samarbejde og koordination

Natteværterne er ikke de eneste, der er på arbejde i natten. Gennem faste møder og kommunikationslinjer samarbejder Natteværterne hver aften med Politiet, Alarmcentralen, Støjvagten, dørmænd, gadeplansmedarbejdere og mange andre om at håndtere forskellige situationer i nattelivet. Når værterne fx kan overtage en omsorgsopgave fra Politiet, kan Politiet koncentrere sig om vigtigere politiopgaver.

I løbet af ugen koordineres værternes indsats og fokus gennem et operationelt og strategisk samarbejde med nattelivsbranchen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Social-

forvaltningen, Sikker By, SSP-samarbejdet, Region Hovedstaden og Politiet.

Data

Gennem værternes tilstedeværelse og systematiske indsamling af data året rundt, samler København samtidigt værdifuld viden om nattelivets aktuelle tilstand, om akutte udfordringer, der skal håndteres, og om tendenser i nattelivet, der kan danne grundlag for udvikling af nye politiske initiativer.

Kort

Natteværterne er først og fremmest til stede i og omkring nattelivszonerne i Indre By. Om sommeren har nattelivet dog en tendens til at flytte sig til byens havnearealer, pladser og parker og så flytter Natteværterne naturligvis deres fokus derhen.

Billede
Natteværterne er primært til stede i Indre By, langs havnefronten, i Fælledparken og i Hørsholmparken.

Kontakt

Tryghed og Værtskab

Kultur- og Fritidsforvaltningen