Hvordan skal Københavns kulturhuse og biblioteker se ud i fremtiden, og hvad skal husene tilbyde?

Københavns Kommune skal have en ny plan for udviklingen af kulturhusene og bibliotekerne (kaldet KUBI-planen).

KUBI-planen skal sætte retningen for fremtidens biblioteker og kommunale kulturhuse i København og være med til at prioritere, hvad det kommunale kulturtilbud skal kunne og løse ift. hovedstadens øvrige kulturaktører. 

Der har ikke tidligere været en strategi for kulturhusområdet i København. KUBI-planen bliver derfor den første for de kommunale kulturhuse. Videreudviklingen af Københavns Biblioteker kommer til at stå på resultaterne af Biblioteksplanen, der udløb med udgangen af 2023.

For at skabe et solidt fundament for KUBI-planen gennemfører Kultur- og Fritidsforvaltningen og de 10 bydele en bred og åben inddragelsesproces med bidrag fra borgere, lokaludvalg, kulturelle aktører og relevante interessenter i København. Bidragene vil indgå i udviklingen af KUBI-planen, der skal politisk vedtages af Kultur- og Fritidsudvalget. Det forventes at ske i slutningen af 2024. Undervejs i den politiske proces vil der også være en offentlig høring af KUBI-planen.

Københavnermøde om fremtidens kulturhus- og bibliotekstilbud den 15. april i Kvarterhuset

På vegne af Kultur- og Fritidsudvalget inviterer kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard interesserede københavnere til dialogmøde om fremtidens biblioteks- og kulturhustilbud, den 15. april kl. 16.00-18.00 i Kvarterhuset, Glassalen.

Kontakt

KUBI-planen

Kultur- og Fritidsforvaltningen