Søg

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 udstikker retning, mål og er visionær på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidspolitikken er en forventningsafstemning mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen om de prioriterede fokusområder i 2020-2023.

Visioner og mål i politikken bliver understøttet med planer og strategier på forvaltningens forskellige områder fx Biblioteksplanen 2019-2023 og en ny idrætsplan. Centralt i Kultur- og Fritidspolitikken står fællesskaberne og muligheden for, at københavnerne udvikler deres egen by, samt børneområdet og udviklingen af kultur- og fritidsfaciliteterne. 

De politiske visioner skal realiseres i samarbejder og partnerskaber med borgere, foreninger, kultur- og fritidsaktører, forvaltninger, det offentlige og private.

Kontakt

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V