Du er her

Beskæftigelse, erhverv og økonomi

Politikker og indsatsområder inden for beskæftigelse, erhverv og økonomi.
København - førende metropol for bæredygtig vækst innovation og talent.
Et led i Københavns vækststrategi er at fremme vækst igennem samarbejde på tværs af regionen.
Københavns Kommunens opkrævningspolitik
Politikerne i Københavns Kommune sætter hvert år penge af til en lang række konkrete projekter, som skal udvikle byen.
Københavns Kommune arbejder aktivt med at sikre, at københavnske borgere udelukkende modtager de ydelser, som de er berettiget til.
Københavns Kommunes indkøbspolitik beskriver, hvad vi har fokus på, når vi indkøber varer og tjenesteydelser.
Med input fra omkring 150 virksomheder har Københavns Kommune i marts 2015 vedtaget en samlet erhvervs- og vækstpolitik
København vil være i front i den internationale konkurrence om vækst og internationale investeringer og har derfor nedsat et erhvervsråd.
København er engageret i internationale partnerskaber og netværk, der generelt arbejder for at skabe vækst og udvikling.
Nytteindsats er udførelse af samfundsnyttige opgaver på offentlige arbejdspladser, dvs. i kommunen, regionen eller staten.
Københavns Kommune byder FN's verdensmål velkommen.
Hvor mange private arbejdspladser er der skabt i København? Hvordan er virksomhedernes tilfredshed med kommunens service?
Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt potentiale for byen, hvis de får en uddannelse.
Alt for mange københavnere står uden for arbejdsmarkedet, som ikke er jobsøgende pga dårligt helbred, psykisk sygdom eller sociale problemer
København har i mange år haft en relativ høj akademikerledighed. Derfor er der behov for en ambitiøs akademikerindsats i København.

Sider