Beskæftigelse, erhverv og økonomi

Politikker og indsatsområder inden for beskæftigelse, erhverv og økonomi.
Københavns Kommune har i april 2021 offentliggjort en ny ambitiøs erhvervsstrategi, som skal gælde fra 2021 til 2023.
København skal være en by med vækst og forskellige erhverv. Det kræver, at virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.
Københavns Kommunes indkøbspolitik beskriver, hvad vi har fokus på, når vi indkøber varer og tjenesteydelser.
Københavns Kommune byder FN's verdensmål velkommen.
København - førende metropol for bæredygtig vækst innovation og talent.
Politikerne i Københavns Kommune sætter hvert år penge af til en lang række konkrete projekter, som skal udvikle byen.
Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt potentiale for byen, hvis de får en uddannelse.
Alt for mange københavnere står uden for arbejdsmarkedet, som ikke er jobsøgende pga dårligt helbred, psykisk sygdom eller sociale problemer
Hvor mange private arbejdspladser er der skabt i København? Hvordan er virksomhedernes tilfredshed med kommunens service?
Københavns Kommune arbejder aktivt med at sikre, at københavnske borgere udelukkende modtager de ydelser, som de er berettiget til.
København vil være i front i den internationale konkurrence om vækst og internationale investeringer og har derfor nedsat et erhvervsråd.
Hvert andet år udgiver de 6 store kommuner i Danmark en nøgletalsrapport, der sammenligner kommunernes udgifter til de store serviceområder.
Nytteindsats er udførelse af samfundsnyttige opgaver på offentlige arbejdspladser, dvs. i kommunen, regionen eller staten.
Et led i Københavns vækststrategi er at fremme vækst igennem samarbejde på tværs af regionen.
København er engageret i internationale partnerskaber og netværk, der generelt arbejder for at skabe vækst og udvikling.
Københavns Kommunens opkrævningspolitik