Københavns Kommunes indkøbspolitik 2023-2026

Københavns Kommune er en af Danmarks største offentlige indkøbere, og med så stor en volume følger et ansvar for at påvirke markedet i en bæredygtig retning, så vi kan gøre en forskel for borgere, leverandører og den grønne omstilling.

Københavns Kommunes indkøbspolitik sætter rammen for de særlige indsatser, som skal prioriteres i de fire år politikken gælder. Indkøbspolitikken sigter mod såvel økonomisk som miljømæssig og social ansvarlighed. Med politikken sættes retningen, og alle kommunens forvaltninger, enheder, institutioner og medarbejdere vil i deres daglige arbejde føre politikken ud i livet. Københavns Kommune vil årligt følge op på politikken for at sikre fortsat fokus og prioritering af indkøbspolitikkens værdier og indsatsområder.

Fem strategiske fokusområder

Indkøbspolitikken indeholder fem grundlæggende værdier, som kommunens indkøb skal pejle efter. De fem værdier indeholder hver en række indsatsområder:

  • Effektiv indkøbsorganisation: Københavns Kommune vil være en professionel og effektiv indkøbsorganisation med brugerperspektivet for øje
  • Reduceret klimaaftryk: Vores indkøbsvalg bidrager til at reducere kommunens klimaaftryk
  • Ansvarlige arbejdsvilkår: Vi sikrer ansvarlige arbejdsvilkår hos alle leverandører
  • Miljømæssig bæredygtighed: Vi indkøber miljømæssigt bæredygtigt og påvirker aktivt markedet via efterspørgsel på miljøvenlige produkter
  • Partnerskaber og innovation: Vi arbejder med partnerskaber, innovation og udvikling af nye bæredygtige løsninger.

Frontløbere for bæredygtige indkøb

I 2021 købte Københavns Kommune ind for 13,8 mia. kroner, hvoraf 10,7 mia. kroner var indkøb af varer og tjenester fx bleer, fødevarer og hjemmepleje, mens 3,1 mia. kroner var i forbindelse med byggerier af fx skoler, kulturhuse og plejehjem.

Københavns Kommune har en afgørende rolle i at modne markedet, så der i højere grad produceres varer og leveres serviceydelser, der er både socialt og miljømæssigt bæredygtige.

Københavns Kommune har i mange år været frontløber for bæredygtige indkøb, og med indkøbspolitikken sætter vi endnu mere fokus på bl.a. bæredygtighed og genanvendelse – til gavn for københavnere og samfundet.

Kontakt

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V