Arbejdskraft til grøn omstilling

Københavns Kommunes grønne strategi vil bidrage til at sikre arbejdskraft og kompetencer til den grønne omstilling.

Den grønne omstilling har stor betydning for, hvilke kompetencer og jobfunktioner, der efter­spørges på arbejdsmarkedet. Jobcenter København arbejder proaktivt for, at flere af byens ledige har de rette kompetencer til at varetage grønne job­funktioner og understøtte byens virksomheder i grøn vækst og samfundets grønne omstilling.

Med input fra en bred vifte af interessenter, der arbejder med den grønne omstilling, har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen derfor udviklet strategien ”Grønne job- grønne kompetencer. Arbejdskraft til grøn omstilling”.

Strategien indeholder tre spor:

  1. Efterspørgsel på faglært arbejdskraft og højt specialiseret ufaglært arbejdskraft
  2. Efterspørgsel på nye grønne kompetencer
  3. Efterspørgsel på grønne kompetencer i oplevelsesøkonomien

De tre spor udmunder i syv konkrete initiativer, der bliver udviklet og implementeret i Jobcenter København.

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V