Unge i uddannelse

Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt potentiale for byen, hvis de får en uddannelse.

I 2021 havde 90 procent af de 25-årige i København gennemført en ungdomsuddannelse. Samme år havde 77 procent af de unge, der er opvokset i København gennemført en ungdomsuddannelse, mens 94 procent af de tilflyttede unge havde gennemført en ungdomsuddannelse. Der er altså fortsat potentiale for at øge andelen af indfødte Københavnere, som gennemfører en ungdomsuddannelse.

Omdrejningspunktet for Københavns Kommunes aktiveringsindsats for unge uddannelseshjælpsmodtagere er, at der gives det rette tilbud til de rette unge på det rette tidspunkt. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den unge ud fra konkrete og individuelle vurderinger.

Aktiveringsstrategien tager udgangspunkt i otte faglige pejlemærker:

  1. Et klart fokus på uddannelse
  2. En tidlig og sammenhængende indsats
  3. Differentieret indsats - tilbud målrettet den enkelte unges udfordringer og muligheder
  4. Fokus på at mindske de unges sociale, personlige og helbredsmæssige udfordringer
  5. Faglig opkvalificering
  6. Job- og virksomhedsrettet indsats som en vej til afklaring af uddannelse
  7. Fastholdelse i ordinær uddannelse
  8. Øget fokus på samarbejde med civilsamfundet

Med strategien fastholdes den overordnede målsætning om, at 90 procent af unge opvokset i København skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2018.

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V