Politik for gældsopkrævning

Hvis du henvender dig med en regning eller et rykkerbrev, kan vi indgå en aftale om betaling.

Københavns Kommunes opkrævningspolitik

Hvis du henvender dig med en regning eller et rykkerbrev, kan vi indgå en aftale om betaling.

Rammen for betalingsaftalen vil være:

  • Den månedlige betaling udgør fra 250 kr. svarende til størrelsen af rykkergebyret i gebyrloven
  • Gæld til Københavns Kommune – f.eks. daginstitution – indtil 24 måneder ved fuld afvikling af kravet
  • Gæld med delvis statsrefusion – f.eks. boligstøtte - indtil 18 måneder ved fuld afvikling af kravet.
  • Gæld vedrørende ejendomsskat – indtil 3 måneder fra forfaldstidspunktet

Undtagelsesvist kan aftalelængden fraviges, når aftalen medfører, at hele kravet er indfriet ved aftalens udløb.

Hvis du ikke overholder den betalingsaftale, som du har indgået med Kontor for Betaling og Gældsvejledning, sender vi automatisk en rykker om betaling. En rykker koster dig 250 kr.

Hvis du ikke betaler på rykkerbrevene eller overholder aftalen, oversendes kravet til inddrivelse i Gældsstyrelsen uden yderligere varsel. Det betyder, at du risikerer at blive trukket i løn, at pantefogeden foretager udlæg i din bankkonto, dit hus, din bil eller andet. Hvis kravet vedrører ejendomsskatter eller andre fortrinsberettigede kommunale krav vil inddrivelsen blive foretaget af Københavns Kommune.

Hvis du skylder parkeringsafgifter, kan Gældsstyrelsen til enhver tid trække dig 400 kr. i løn pr. måned – også selvom du for eksempel er på dagpenge eller kontanthjælp.

Når kravet er sendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen, kan Københavns Kommune ikke længere indgå en aftale med dig.

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V