Erhvervsstrategi 2024-2027

Københavns Kommune har i april 2024 vedtaget og offentliggjort en ny erhvervsstrategi, som skal gælde fra 2024 til 2027.

Erhvervsstrategi – En hovedstad med vækst og viden

Erhvervsstrategien er udviklet i tæt dialog med erhvervslivet, der er blevet bredt inddraget undervejs i processen for at sikre, at den tager afsæt i virksomhedernes behov og udfordringer. Det gælder bl.a. Københavns Kommunes erhvervsråd, en række erhvervsorganisationer og lokaludvalgene.

Fokusområder 

Erhvervsstrategien har til formål at definere den overordnede strategiske og politiske retning for erhvervsindsatsen i Københavns Kommune de kommende år. Strategien skal sætte en tværgående retning for kommunes kerneopgaver på erhvervsområdet og kommunens arbejde for at sikre rammevilkårene for byens erhvervsliv. 

Københavns erhvervsstrategi 2024-2027 har fem overordnede temaer:

1. Virksomhedsservice og rammevilkår

Fokus på rammevilkårene for små og mellemstore erhvervsdrivende samt en styrket servicekultur, så virksomhederne møder en god service fra kommunen – store som små og på tværs af brancher.

2. Arbejdskraft

Fokus på at øge udbuddet af faglært arbejdskraft, tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft og samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner om at sikre kompetencer til fremtiden.

3. Byudvikling

Fokus på at sikre plads til erhvervslivet, når byen udvikles. Der skal være plads til små og store virksomheder, og der skal være plads til både store hovedsæder, kreative erhverv og håndværkserhverv i byen. 

4. Klima

Fokus på at understøtte grøn omstilling af byens erhvervsliv og udvikling og eksport af grønne løsninger.

5. International metropol

Fokus på hovedstaden som international metropol med særligt fokus på at understøtte rammevilkår for den regionale Life-science industri, at være en turistdestination i balance med byen, og en styrkelse af rammevilkår for iværksætteri.

Kontakt

Kontor for Vækst og Erhverv

Rådhuspladsen 1

1550 København V