Bevillingsnævnet

Nattelivet er en del af storbylivet, og i København skal vi både kunne bo og leve. Restaurations- og Nattelivsplan 2021 udstikker sammen med lovgivningen en politisk ramme for udviklingen af restaurations- og nattelivet i København.

Nattelivet er en del af storbylivet, og i København skal vi både kunne bo og leve. Vi ønsker derfor en konstruktiv dialog imellem restauratører, borgere og øvrige myndigheder. 

København er Danmarks internationale metropol. Et rigt kultur- og fritidsliv spiller en væsentlig rolle i den internationale konkurrence. Byens udvikling betyder, at nattelivet også forandrer sig.

Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Københavns Kommunes Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er aktuel for perioden 2022-2025. Sammen med den gældende lovgivning på området, udstikker planen en politisk ramme for udviklingen af restaurations- og nattelivet i København.

Visionen med Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er en by i balance, hvor der både er plads til et attraktivt natteliv og et sundt hverdagsliv. Derudover skal Københavns natteliv være et mere kulturbåret natteliv, som blandt andet skal sikres gennem kulturoplevelser og en fortsat udvikling af den københavnske madscene. Restaurations- og Nattelivsplan 2021 beskriver denne vision, samt hvordan Københavns Kommune vil arbejde for at realisere den i samarbejde med naboer til og aktører i nattelivet.

Indsatsområderne i Restaurations og Nattelivsplan 2021 er:

  • Et natteliv i balance
  • Et mere kulturbåret natteliv
  • Et trygt og inkluderende natteliv
  • Færre gener fra festen i gaden
  • Et styrket samarbejde med nattelivets parter
  • Et varieret udbud og en bæredygtig fordeling af serveringsteder

Oversigtskort over alkoholbevillinger

Der tages forbehold for, at der kan fremkomme restaurationer på kortet, som ikke længere er aktive. Kortet bliver løbende opdateret.

Kontakt

Bevillingsnævnets sekretariat