Mødedato: 08.06.2021, kl. 18:30
Mødested: Kulturbyen-Transformerstationen, Gl. Køge Landevej 18, 2500 Valby

Referat for Valby Lokaludvalg møde d. 08.06.2021, 18:30