Mødedato: 08.06.2021, kl. 18:30
Mødested: Kulturbyen-Transformerstationen, Gl. Køge Landevej 18, 2500 Valby

Orientering om Miljøgruppens biodiversitetsindsats Valbi-Planen v. Jesper Klitgaard

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Miljøgruppen opstartede i 2020 en indsats til fordel for biodiversitet og insekter i Valby. Indsatsen havde til at starte med fokus på bier og kom derfor til at hedde Valbi-planen, fokus er nu bredt ud så vi arbejder med biodiversitet mere generelt.

Indsatsen er nu i fuld gang og tovholder på Valbi-plan arbejdsgruppen Jesper Klitgaard vil her informere om indsatsens fremdrift, mål og eventuelle fremtidige mål.

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Jesper orienterede om Valbi projektet. 
Til top