Mødedato: 08.06.2021, kl. 18:30
Mødested: Kulturbyen-Transformerstationen, Gl. Køge Landevej 18, 2500 Valby

Udmøntning af midler til indsatsen ”Affaldssortering på Valby Kulturdage og i Valby Kulturhus”

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 10.000 kr. til Miljøgruppens aktiviteter på Valby Kulturdage 2021.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2021 afsat et rammebudget på i alt 10.000 kr. til indsatsen ”Affaldssortering på Valby Kulturdage og i Valby Kulturhus 2021”.

Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet.

Løsning

Miljøgruppen vil under Valby Kulturdage 2021 søge at fremme sorteringen af affald fra kulturdagene og evt. hvis muligt stille, op og informere om Københavns Kommunes nye tiltag på affaldsindsamlingsområdet bl.a. udrulning af nye sorteringsfraktioner samt evt. informere om lokationer for de planlagte sorteringspunkter i gaderummet. Valby Reparationsnetværk forventer at stille op med en udendørs Repair Café på Toftegårds Plads.

Økonomi

Budgettet for indsatsen er 10.000 kr.

Udgift

Budget

Forplejning til frivillige

2.000

Produktion af skilte og plakater

3.000

Transport

2.000

PR (facebook, flyers etc.)

1.000

Diverse

2.000

I alt

10.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2021.

Videre proces

Arrangementet planlægges og afholdes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top