Mødedato: 08.06.2021, kl. 18:30
Mødested: Kulturbyen-Transformerstationen, Gl. Køge Landevej 18, 2500 Valby

Indledende høring i forbindelse med lokalplanforslag 'Ny Hotel- & Restaurantskole'

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager svar på indledende høring vedr. Ny Hotel- og Restaurantskole

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget en indledende høring, da Hotel- og Restaurantskolen ønsker at bygge et projekt med ny skole samt boliger. 

Da det er en indledende høring er projektet ikke færdigudviklet endnu. Valby Lokaludvalg er således blevet bedt om at komme med indledende kommentarer til projektet. 

Hotel- og Restaurantskolen ønsker at udvikle området til et 'gastronomisk campus' med ny fagskole på en del af ejendommen, nye studieboliger, familieboliger og kombineret skole og liberalt erhverv på den resterende del af ejendommen. 

Se vedlagte høringsmateriale. 

By&Trafik fik på møde d. 1. juni en præsentation af projektet og drøftede herefter projektet. Vedlagt er udkast til høringssvar på baggrund af drøftelsen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

Efter den indledende høring udarbejdes lokalplanforslag samt forslag til kommuneplanstillæg. Begge dele sendes i offentlig høring.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt
Til top