Mødedato: 08.06.2021, kl. 18:30
Mødested: Kulturbyen-Transformerstationen, Gl. Køge Landevej 18, 2500 Valby

Statistik for Lokalpuljen 2020

Indstilling

Formanden indstiller:

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og tager statistikken over fordeling af puljemidler i 2020 til efterretning.

Problemstilling

Der bliver orienteret mundtligt på mødet. 

Løsning

Lokaludvalg drøfter og tager statistikken over fordeling af puljemidler i 2020 til efterretning.

 

 

Beslutning

Statistikken blev taget til efterretning
Til top