Mødedato: 08.06.2021, kl. 18:30
Mødested: Kulturbyen-Transformerstationen, Gl. Køge Landevej 18, 2500 Valby

Meddelelser

Beslutning

Der var følgende meddelelser på mødet: 

Cykelstier på Valby Langgade
Michael Fjeldsøe har sammen med Valbyborger Mathias Hermansen holdt møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om forudgående analyse vedr. cykelstier på valby Langgade. Der planlægges et inddragelsesforløb i efteråret 2020. 

Sommerferie i sekretariatet
Sekretariatet holder på skift sommerferien fra ultimo juni til primo august. Kun i uge 29 er der ikke nogen på arbejde 

 

Til top