Mødedato: 22.08.2022, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 57

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 22.08.2022, 17:00