Mødedato: 07.06.2023, kl. 18:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 07.06.2023, 18:00