Søg

Privat pasningsordning

Hvis du indgår en kontrakt med en privat passer, kan du som forælder få et økonomisk tilskud til at betale en del af din private passers løn. En privat passer kan få tilladelse til at passe mellem 1 og 4 børn.

Du kan fx bruge en privat pasningsordning, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Dit barn kan blive stående på venteliste til dagtilbud, imens barnet benytter en privat pasningsordning. En privat pasningsordning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år (pr. 31. juli, det år barnet fylder 6 år). Hovedsproget i en privat pasningsordning skal være dansk.

Børn, der bor i et udsat boligområde og er mellem 1 og 2 år, kan ikke blive passet i en privat pasningsordning i følge lov om obligatorisk læringstilbud i Dagtilbudsloven.

Sådan bruger du en privat pasningsordning

For at bruge en privat pasningsordning, skal du finde en privat passer. Derefter skal du og passeren udfylde en digital kontrakt, som skal godkendes af Københavns Kommune. Du skal hver måned indsende digitale kvitteringer, for at du kan modtage tilskud. Når den private pasningsordning skal stoppe, skal du udfylde et ophørsskema, som fortæller kommunen at dit tilskud skal stoppes.

Om private pasningsordninger - spørgsmål og svar

Vis alle

Hvem kan blive privat passer?

Din private passer:

  • skal have fysik og psykisk overskud til at kunne passe dit barn
  • skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling
  • skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle børnenes dansksproglige kompetencer. 
  • skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel
  • skal kunne etablere et læringsmiljø
  • skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information
  • skal have en straffeattest uden forhold, der hindrer pasning af dit barn på forsvarlig vis.

Hvis den private passer passer børn i eget hjem og har ægtefælle eller hjemmeboende børn over 18 år indhentes der også straffeattest på dem, samt børneattester på personer over 15 år.

Dispensation for dansk som hovedsprog

Du har mulighed for at søge om dispensation fra dansk som hovedsprog, hvis det ikke medfører integrationsmæssige problemer for barnet. Derfor kræves der ved disse ordninger, at du sammen med kontrakten indsender en dispensationsansøgning for dansk som hovedsprog. Dispensationsansøgningen skal indeholde dokumentation på jeres opholdsgrundlag, såsom en midlertidig ansættelseskontrakt eller studieaftale. Dispensation kan gives til børn af udenlandske forældre, som er her midlertidigt og forventes at forlade Danmark inden for en kortere årrække, samt til børn af forældre, som har været/forventer at blive udstationeret i udlandet.

Hvem kan ikke blive privat passer?

  • En forælder kan ikke få tilskud til at passe sit eget barn under privat pasning, men en privat passer kan godt passe sit eget barn sammen med andre børn, dog uden at få betaling for sit eget barn.
  • En au pair kan ikke godkendes. En au pair har ikke  arbejdstilladelse, da et au pair-ophold primært har et kulturelt udvekslingsformål. Derfor er der ikke lovmæssig hjemmel til at godkende en au pair som privat passer.

Hvad gør jeg, hvis min private passer bliver syg eller holder ferie?

Du skal selv sørge for pasning, når din private passer er syg eller holder ferie. Det er en god ide at have en dialog om sygdom og ferie med din private passer, inden du starter. 

Er der tilsyn med private pasningsordninger?

Ja, pædagogerne i Privat Pasning fører løbende tilsyn med barnet og den private passer ved jævnligt at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet. Det er altid muligt at deltage i tilsynsbesøgene og tage kontakt til den tilsynsførende pædagog.

Er der legestuer?

Ja, det pædagogiske tilsyn i Privat Pasning tilrettelægger en ugentlig gymnastiklegestue i Grøndalscenteret i København NV med fokus på leg & bevægelse. Legestuen er for børn til og med 4 år. Her kan dit barn udvikle sine sociale og motoriske færdigheder og møde andre børn.

I Prismen på Amager er der desuden en ugentlig legestue for private passere, men uden deltagelse af det pædagogiske tilsyn.

I begge legestuer kan den private passer udveksle erfaringer med andre private passere og børnene være en del af en større legegruppe.

 

Pris og tilskud - spørgsmål og svar

Vis alle

Hvad koster en privat pasningsordning?

Prisen er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den private passer og forældrene. De fleste forældre betaler, hvad der svarer til en vuggestueplads for fuldtidspasning.

Som forælder betaler du den private passer det fulde beløb hver måned (tilskuddets størrelse samt din egen andel). Tilskuddets størrelse afhænger af det ugentlige timeantal og barnets alder.

Tilskuddet er bagudbetalt og udbetales tidligst den sidste hverdag i måneden til forælderens Nemkonto. Tilskuddet udbetales, når vi har modtaget en kvitteringsblanket for din månedlige betaling.

Du skal have bopæl i Københavns Kommune sammen med barnet for at modtage tilskud.

Kan jeg få tilskud til en privat pasningsordning?

Ja, du kan som forælder få et økonomisk tilskud til at betale en del af din private passers løn. Tilskuddets størrelse afhænger af barnets alder, antal ugentlige pasningstimer samt udgiften til passeren. 

Du kan få tilskud fra den opstartsdato, du har skrevet i kontrakten - dog tidligst fra den dag, hvor Privat Pasning har modtaget kontrakten og hvis pasningsordningen efterfølgende bliver godkendt. Privat Pasning modtager først kontrakten, når den private passer har godkendt den.

Du skal have samme adresse som barnet, for at du kan søge om tilskuddet.

Hvor meget kan jeg få i tilskud til en privat pasningsordning?

Tilskudssatser 

Pasning minimum 30 timer om ugen 
Børn under 3 år * = 7.351 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 2.450 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 9.801 kr.)

Børn over 3 år ** = 4.339 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.446 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 5.785 kr.)

Pasning 20-29 timer om ugen
Børn under 3 år * = 5.960 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.987 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 7.947 kr.)

Børn over 3 år ** = 3.518 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.173 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 4.691 kr.)

Pasning 10-19 timer om ugen 
Børn under 3 år *= 3.974 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.325 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 5.299 kr.)

Børn over 3 år ** = 2.345 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 782 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 3.127kr.)

* Tilskuddet bliver reguleret fra den første i den måned, dit barn fylder 3 år. Der skal indsendes en ny kontrakt til privat pasning, ellers stoppes tilskuddet automatisk.

** Senest indtil den første i den måned, hvor der tilbydes plads i 0. klasse.

 

Hvor meget tilskud får jeg, hvis pasningen ikke foregår i en hel måned?

Københavns Kommune udregner tilskuddets størrelse. Her fastsættes tilskuddet efter antal kalenderdage i den pågældende måned. 

Eksempel

Du modtager et tilskud på kr. 7.351 pr. måned, men betaling til den private passer skal kun ske for 20 dage i april måned, der har 30 kalenderdage. Udregningen vil da se således ud:

7.351/30x20 = 4.901 kr. i tilskud for 20 dage 

Hvis den samlede betaling er 10.924 kr. om måneden - ser regnestykket således ud:

10.924/30x20 = 7.283 kr. om måneden for pasning i 20 dage.

Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

Nej, til en privat pasningsordning kan du ikke få økonomisk fripladstilskud.

Kan jeg få søskendetilskud?

Ja, du kan godt få søskendetilskud i en privat pasningsordning.

Hvis du har mere end ét barn i et kommunalt dagtilbud eller i en privat pasningsordning, vil du automatisk modtage søskendetilskud. Du betaler fuld pris på den dyreste plads og får søskendetilskud til de øvrige pladser.

Søskendetilskud udgør 50 %, når den billigste plads er et kommunalt dagtilbud. Når den billigste plads er en privat pasningsordning, modtager du et søskendetilskud, der svarer til 42,5 % af prisen på et aldersvarende dagtilbud uden mad.

Du kan dog ikke få søskendetilskud, hvis du har et barn, der går i en privat fritidsinstitution.

Oversigt over udsatte boligområder 2023

Kontaktmuligheder

Modtager du allerede tilskud til privat pasning, skal du kontakte Privat pasnings sagsbehandlere. 

Ønsker du generel information om privat pasning, skal du kontakte Pladsanvisningens INFO-team.

Kontakt

Privat Pasning

Privat Pasning

Nyropsgade 7, 6

1602 København V

Telefontider

Mandag

10:00 - 13:00

Tirsdag

10:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 13:00

-

Pladsanvisningens INFO-team

Pladsanvisningens INFO-team

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00