Privat pasningsordning

Du kan bruge en privat pasningsordning, mens du venter på en plads til dit barn. Københavns Kommune hjælper med økonomisk tilskud.
Kontrakt om privat pasningsordning
Udfyld kontrakt med NemID og send den til din Private Passer. Vær opmærksom på at bruge en opdateret version af din internetbrowser.

Hvem kan bruge en privat pasningsordning?

Privat pasning er ikke et kommunalt dagtilbud, men er en privat pasningsordning, hvor kommunen yder et tilskud. Du kan bruge en privat pasningsordning, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave.  Du kan også vælge at bruge en privat passer i stedet for en plads i en kommunal institution.  En privat pasningsordning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 31. juli det år barnet fylder 6 år. Hovedsproget i en privat pasningsordning skal være dansk.

Børn, der bor i et udsat boligområde og er mellem 1 og 2 år, kan ikke blive passet i en privat pasningsordning i følge lov om obligatorisk læringstilbud i Dagtilbudsloven. Du kan læse mere om 25 timers obligatorisk læringstilbud under FAQ om private pasningsordninger længere nede på denne side.

Tilskud

Du kan som forælder få et økonomisk tilskud til hjælp til at betale din private passers løn. Tilskuddets størrelse er afhængigt af barnets alder, antal ugentlige pasningstimer samt udgiften til passeren.

Du kan få tilskud fra den opstartsdato, du har skrevet i kontrakten - dog tidligst fra den dag, hvor Privat Pasning har modtaget kontrakten og såfremt pasningsordningen efterfølgende bliver godkendt.

OBS: Der kan forekomme længere sagsbehandlingstid, fordi Privat pasning skifter udbetalingssystem pr. 1. oktober 2021.

Vær opmærksom på at nogle private store pasningsordninger og private passere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet er længere end 14 dage. Det kan betyde, at du i opsigelsesperioden kan have udgifter til både dagtilbuddet og den private passer, og hvor du ikke længere modtager tilskud til ordningen fra Københavns Kommune.

Kontrakt

For at modtage tilskud skal du udfylde en kontrakt med din private passer og du bør inden da nærlæse siderne her vedrørende private pasningsordninger.

  • Når du har fundet en privat passer, skal du udfylde den digitale kontrakt med NemID og sende den til passerens private e-mail adresse.
  • Den private passer modtager e-mailen med et link til den udfyldte kontrakt.
  • Den private passer skal logge ind med sin NemID, gennemlæse og godkende kontrakten.
  • Indtil kontrakten er godkendt af den private passer ligger den med en status "i gang. Når den private passer har godkendt kontrakten modtager Privat Pasning kontrakten og du og den private passer modtager en besked i e-Boks, når den er godkendt.

Privat Pasning kan ikke se kontrakten, før begge parter har godkendt den digitalt med deres NemID.

Hvis du har ændringer til din kontrakt, skal du og din private passer udfylde en ny kontrakt.

Der er op til 3 ugers behandlingstid.

Vær opmærksom på at du skal gemme en kopi af kontrakten og kvitteringerne for den månedlige betaling til den private passer i minimum 5 år som en pdf. fil, da de digitale blanketter slettes efter 1 måned i selvbetjeningssystemet.

Kvittering

Når du har betalt din private passer, skal du hver måned udfylde en digital kvittering til Privat Pasning. 

Opsigelse af tilskud

I en privat pasningsordning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Nogle private store pasningsordninger og private passere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet er længere end 14 dage. Tillægskontrakten er kun et anliggende mellem forældre og den private passer.

 

Kontakt