Privat pasningsordning

Du kan bruge en privat pasningsordning, mens du venter på en plads til dit barn. Københavns Kommune hjælper med økonomisk tilskud.
Kontrakt om privat pasningsordning
Udfyld kontrakt med NemID og send den til din Private Passer. Vær opmærksom på at bruge en opdateret version af din internetbrowser.

Hvem kan bruge en privat pasningsordning?

Du kan bruge en privat pasningsordning, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Du kan også vælge at bruge en privat passer i stedet for en plads i en kommunal institution.  En privat pasningsordning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år. Hovedsproget i en privat pasningsordning skal være dansk.

Børn, der bor i et udsat boligområde og er mellem 1 og 2 år, kan ikke blive passet i en privat pasningsordning i følge lov om obligatorisk læringstilbud i Dagtilbudsloven. Lov om obligatorisk læringstilbud siger,  børn i 1 års- alderen, der bor i udsat boligområde, skal i obligatorisk læringstilbud 25 timer om ugen, hvis de ikke går i dagtilbud (vuggestue, kommunal dagpleje eller privat institution). Privat pasningsordning hører under Dagtilbudslovens §80 og er ikke et dagtilbud. Se oversigt over de udsatte boligområder under dokumenter. Du kan læse mere om 25 timers obligatorisk læringstilbud under FAQ om private pasningsordninger længere nede på denne side.

Tilskud

Du kan som forælder få et økonomisk tilskud til hjælp til at betale din private passers løn. Tilskuddets størrelse er afhængigt af, hvor mange timer du bruger din passer og hvor gammel dit barn er.

Kontrakt

For at modtage tilskud skal du udfylde en kontrakt med din private passer og du bør inden da læse nedenstående vejledning om private pasningsordninger. Vær opmærksom på at nogle private store pasningsordninger og private passere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet er længere end 14 dage. 

Når du har fundet en privat passer, skal du udfylde den digitale kontrakt med NemID og sende den til passerens private e-mail adresse. Den private passer modtager e-mailen med et link til den udfyldte kontrakt. Den private passer skal logge ind med sin NemID, gennemlæse og godkende kontrakten. Indtil kontrakten er godkendt af den private passer ligger den som en kladde der er i gang. Når den private passer har godkendt kontrakten modtager Privat Pasning kontrakten og du og den private passer modtager en besked i e-Boks, når den er godkendt. Privat Pasning kan ikke se kontrakten, før begge parter har godkendt den digitalt med deres NemID.

Det kan forventes at der er længere sagsbehandlingstid.

Kvittering

Når du har betalt din private passer, skal du hver måned sende en digital kvittering til Privat Pasning. 

Opsigelse af tilskud

I en privat pasningsordning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Nogle private store pasningsordninger og private passere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet er længere end 14 dage. 

 

Kontakt