Søg

Ophør af tilskud til en privat pasningsordning

Der er 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel i private pasningsordninger. Du skal selv opsige din passer og derefter udfylde et ophørsskema.

Udover at udfylde et ophørsskema, skal du skriftligt opsige din private passer.

Vær opmærksom på at hvis barnet indmeldes i et dagtilbud med kortere end 14 dages varsel, udbetales tilskud 14 dage fra svarrespons på tilbud - dog max. 19 dage fra tilbudsdatoen. Det vil betyde, at du i en opsigelsesperiode kan have udgifter til både den private passer og et dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at du opsiger kontrakten med den private pasningsordning STRAKS efter du har modtaget et dagtilbud, som du ønsker at takke ja til.

Nogle private storordninger og private passere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet er længere end 14 dage. Læs derfor en evt. tillægskontrakt grundigt igennem inden underskrift. Tillægskontrakten er udelukkende et anliggende mellem forældre og passer.

Spørgsmål og svar ved ophør af privat pasningsordning

Hvordan udregner jeg betaling til den private passer, når ophør ikke sker i slutningen af en måned?

Du og den private passer aftaler indbyrdes, hvordan udregningen skal foregå. De fleste lægger sig dog op af, hvordan Københavns Kommune udregner tilskuddets størrelse. Her fastsættes tilskuddet efter antal kalenderdage i den pågældende måned. 

Eksempel

Den private passer modtager månedligt kr. 10.656 og skal nu betales for en periode, der går fra d. 1. til og med d. 20. i april måned, der har 30 kalenderdage. Den private passer betales for 20 dage og udregningen kan da se således ud:

10.656 / 30 x 20 = 7.104 kr. til udbetaling til den private passer

Hvornår stopper udbetalingen af tilskud?

Udbetalingen af tilskud stopper på følgende måder:

 • Fra den dag dit barn er indmeldt i et andet dagtilbud eller i 0. klasse.
   
 • Når du eller din private passer opsiger ordningen (med 14 dages varsel). Opsigelsen bør vær skriftlig og underskrevet.
   
 • Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt. Kontakt din tilsynsførende pædagog, hvis denne situation opstår.
   
 • Hvis Privat Pasning har mistanke om, at aftalen er proforma.
   
 • Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at din private pasningsordning ikke længere er pædagogisk eller sikkerhedsmæssig forsvarlig.
   
 • Hvis du flytter fra Københavns Kommune. Tilskuddet stopper senest den dato, du fraflytter kommunen.
   
 • Hvis du ikke længere har fælles bopæl med barnet.
   
 • Seneste den 31. juli det år, hvor dit barn skal starte i 0. klasse.

Kontakt

Privat Pasning

Nyropsgade 7, 1. sal

1602 København V

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-