Ophør af tilskud til en Privat Pasningsordning

Der er 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel i en Privat Pasningsordning. Du skal selv opsige din passer og derefter udfylde et ophørsskema.

Ophør af tilskud til Privat Pasningsordning

Når den Private Pasningsordning skal stoppe, skal du udfylde et ophørsskema, som fortæller kommunen at dit tilskud skal stoppes.

Udover at udfylde et ophørsskema, skal du skriftligt opsige din private passer.
Vær opmærksom på at hvis barnet indmeldes i et dagtilbud med kortere end 14 dages varsel, udbetales tilskud 14 dage fra svarrespons på tilbud - dog max. 19 dage fra tilbudsdatoen. Det vil betyde, at du i en opsigelsesperiode kan have udgifter til både den private passer og et dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at du opsiger kontrakten med den private pasningsordning STRAKS efter du har modtaget et dagtilbud, som du ønsker at takke ja til.

Vær særligt opmærksom på at nogle private storordninger og private passere har en tillægskontrakt, der kan få store økonomiske konsekvenser, når din Private Pasningsordning skal stoppe. Vi anbefaler derfor, at du sætter dig grundigt ind i en eventuelt tillægskontrakt.  Du skal nøje overveje, om du vil indgå en pasningsaftale på de vilkår, da det kan betyde, at du får en betragtelig dobbeltbetaling, hvis du ønsker at opsige kontrakten. 

Tillægskontrakter kan fx indeholde et opsigelsesvarsel, der er længere end 14 dage, en meget lang bindingsperiode og lange ferier.
Tillægskontrakten er udelukkende et anliggende mellem forældre og passer.

Spørgsmål og svar ved ophør af Privat Pasningsordning

Vis alle

Hvordan udregner jeg betaling til den private passer, når ophør ikke sker i slutningen af en måned?

Du og den private passer aftaler indbyrdes, hvordan udregningen skal foregå. De fleste lægger sig dog op af, hvordan Københavns Kommune udregner tilskuddets størrelse. Her fastsættes tilskuddet efter antal kalenderdage i den pågældende måned. 

Eksempel

Den private passer modtager månedligt kr. 10.656 og skal nu betales for en periode, der går fra d. 1. til og med d. 20. i april måned, der har 30 kalenderdage. Den private passer betales for 20 dage og udregningen kan da se således ud:

10.656 / 30 x 20 = 7.104 kr. til udbetaling til den private passer

Hvornår stopper udbetalingen af tilskud?

Udbetalingen af tilskud stopper på følgende måder:

 • Fra den dag dit barn er indmeldt i et andet dagtilbud eller i børnehaveklasse.

   
 • Når du eller din private passer opsiger ordningen (med 14 dages varsel). Opsigelsen bør vær skriftlig og underskrevet.

   
 • Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt. Kontakt din tilsynsførende pædagog, hvis denne situation opstår.

   
 • Hvis Privat Pasning har mistanke om, at aftalen er proforma.

   
 • Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at din Private Pasningsordning ikke længere er pædagogisk eller sikkerhedsmæssig forsvarlig.

   
 • Hvis du flytter fra Københavns Kommune. Tilskuddet stopper senest den dato, du fraflytter kommunen.

   
 • Hvis du ikke længere har fælles bopæl med barnet.

   
 • Seneste den 31. juli det år, hvor dit barn skal starte i børnehaveklasse.

Skal jeg være særligt opmærksom på en bindingsperiode?

Ja, det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis du vælger at afbryde kontrakten før bindingsperioden er udløbet. 

Eksempel

Du har indgået kontrakt med en privat passer med en bindingsperiode på 6 måneder. Efter 3 måneder får dit barn tilbudt plads i en vuggestue og du takker ja til pladsen. Fra den dag barnet er indmeldt i daginstitutionen stopper Privat pasning tilskuddet til din private pasningsordning, da kommunen kun kan betale ét tilskud pr. barn. Du vil fra indmeldelsesdatoen derfor skulle betale fx 4.331 kr. for vuggestuen og fortsætte med at skulle betale den private passer den fulde betaling fx 11.682 kr.  (de 11.682 kr. udgøres af 4.331 kr. i egenbetalingsdel og 7.351 kr. i mistet kommunalt tilskud fra Privat pasning)

Du vil således have en udgift på 16.013 kr. om måneden i de 3 måneder, hvor barnet er indmeldt i vuggestue og du samtidig er forpligtiget til at betale din private passer pga. bindingsperioden.

Kontakt

Privat Pasning

Nyropsgade 7

1602 København V

Telefontider

Tirsdag

10:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 17:00

-