Kontrakt til Privat Pasningsordning

Du skal udfylde en kontrakt for at få godkendt en Privat Pasningsordning og blive berettiget til at få tilskud

Kontrakt om Privat Pasningsordning

Her kan du udfylde en kontrakt. Den kan kun benyttes med den senest opdaterede internetbrowser.
Åbner en dialog.

Har du husket?

 • Kender du beløbet, du skal betale?
 • Hvis den private passer ikke fremgår på listen over private passere eller storordninger, skal passeren oprette sig på siden Bliv privat passer.
 • Er du opmærksom på de mulige økonomiske konsekvenser ved at stoppe din pasningsordning med mere end 14 dages varsel?
 • Denne ansøgning modtager Privat Pasningskontoret først, når den private passer også har godkendt den.  
 • Du skal huske selv at gemme kontrakten i 5 år.
   

 

Når du har fundet en privat passer, skal du udfylde den digitale kontrakt. Den private passer modtager kontrakten i Digital Post og skal derefter logge ind, gennemlæse og godkende kontrakten.

Når den private passer har godkendt kontrakten modtager Privat Pasning den, altså først når begge parter har godkendt digitalt. Du modtager et godkendelsesbrev via Digital Post. Både du og den private passer modtager kopi af den godkendte kontrakt i Digital Post. 

Privat Pasning har op til tre ugers sagsbehandlingstid. Vær opmærksom på, at kontrakten tidligst kan starte fra den dag, Privat Pasning modtager den. 

Vær særligt opmærksom på at nogle private storordninger og private passere har en tillægskontrakt, der kan få store økonomiske konsekvenser, når din Private Pasningsordning skal stoppe. Vi anbefaler derfor, at du sætter dig grundigt ind i en eventuelt tillægskontrakt.  Du skal nøje overveje, om du vil indgå en pasningsaftale på de vilkår, da det kan betyde, at du får en betragtelig dobbeltbetaling, hvis du ønsker at opsige kontrakten. 

Tillægskontrakter kan fx indeholde et opsigelsesvarsel, der er længere end 14 dage, en meget lang bindingsperiode og lange ferier.

Tillægskontrakten er udelukkende et anliggende mellem forældre og passer.

Pris og tilskud - spørgsmål og svar

Vis alle

Hvad koster en Privat Pasningsordning?

Prisen er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den private passer og forældrene. De fleste forældre betaler, hvad der svarer til en vuggestueplads for fuldtidspasning.

Som forælder betaler du den private passer det fulde beløb hver måned (tilskuddets størrelse samt din egen andel). Tilskuddets størrelse afhænger af det ugentlige timeantal og barnets alder.

Tilskuddet er bagudbetalt og udbetales tidligst den sidste hverdag i måneden til forælderens Nemkonto. Tilskuddet udbetales, når vi har modtaget en kvitteringsblanket for din månedlige betaling.

Du skal have bopæl i Københavns Kommune sammen med barnet for at modtage tilskud.

Kan jeg få tilskud til en Privat Pasningsordning?

Ja, du kan som forælder få et økonomisk tilskud til at betale en del af din private passers løn. Tilskuddets størrelse afhænger af barnets alder, antal ugentlige pasningstimer samt udgiften til passeren. 

Du kan få tilskud fra den opstartsdato, du har skrevet i kontrakten - dog tidligst fra den dag, hvor Privat Pasning har modtaget kontrakten og hvis pasningsordningen efterfølgende bliver godkendt. Privat Pasning modtager først kontrakten, når den private passer har godkendt den.

Du skal have samme adresse som barnet, for at du kan søge om tilskuddet.

Hvor meget kan jeg få i tilskud til en Privat Pasningsordning?

Tilskudssatser 2023

Pasning minimum 30 timer om ugen 
Børn under 3 år * = 7.351 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 2.450 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 9.801 kr.)

Børn over 3 år ** = 4.339 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.446 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 5.785 kr.)

Pasning 20-29 timer om ugen
Børn under 3 år * = 5.960 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.987 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 7.947 kr.)

Børn over 3 år ** = 3.518 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.173 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 4.691 kr.)

Pasning 10-19 timer om ugen 
Børn under 3 år *= 3.974 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.325 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 5.299 kr.)

Børn over 3 år ** = 2.345 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 782 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 3.127kr.)

* Tilskuddet bliver reguleret fra den første i den måned, dit barn fylder 3 år. Der skal indsendes en ny kontrakt til privat pasning, ellers stoppes tilskuddet automatisk.

** Senest indtil den første i den måned, hvor der tilbydes plads i børnehaveklasse.

 

Tilskudssatser 2024

Pasning minimum 30 timer om ugen 
Børn under 3 år * = 7.776 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 2.592 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 10.368 kr.)

Børn over 3 år ** = 4.297 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.432 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 5.729 kr.)

Pasning 20-29 timer om ugen
Børn under 3 år * = 6.305 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 2.102 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 8.407 kr.)

Børn over 3 år ** = 3.484 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.161 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 4.645 kr.)

Pasning 10-19 timer om ugen 
Børn under 3 år *= 4.203 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.401 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 5.604 kr.)

Børn over 3 år ** = 2.323 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 774 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 3.097kr.)

* Tilskuddet bliver reguleret fra den første i den måned, dit barn fylder 3 år. Der skal indsendes en ny kontrakt til privat pasning, ellers stoppes tilskuddet automatisk.

** Senest indtil den første i den måned, hvor der tilbydes plads i børnehaveklasse.

Hvor meget tilskud får jeg, hvis pasningen ikke foregår i en hel måned?

Københavns Kommune udregner tilskuddets størrelse. Her fastsættes tilskuddet efter antal kalenderdage i den pågældende måned. 

Eksempel

Du modtager et tilskud på kr. 7.351 pr. måned, men betaling til den private passer skal kun ske for 20 dage i april måned, der har 30 kalenderdage. Udregningen vil da se således ud:

7.351/30x20 = 4.901 kr. i tilskud for 20 dage 

Hvis den samlede betaling er 10.924 kr. om måneden - ser regnestykket således ud:

10.924/30x20 = 7.283 kr. om måneden for pasning i 20 dage.

Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

Nej, til en Privat Pasningsordning kan du ikke få økonomisk fripladstilskud.

Kan jeg få søskendetilskud?

Ja, du kan godt få søskendetilskud i en Privat Pasningsordning.

Hvis du har mere end ét barn i et kommunalt dagtilbud eller i en Privat Pasningsordning, vil du automatisk modtage søskendetilskud. Du betaler fuld pris på den dyreste plads og får søskendetilskud til de øvrige pladser.

Søskendetilskud udgør 50 %, når den billigste plads er et kommunalt dagtilbud. Når den billigste plads er en privat pasningsordning, modtager du et søskendetilskud, der svarer til 42,5 % af prisen på et aldersvarende dagtilbud uden mad.

Du kan dog ikke få søskendetilskud, hvis du har et barn, der går i en privat fritidsinstitution.

Spørgsmål og svar om digitale kontrakter

Vis alle

Hvordan udfylder jeg en kontrakt, hvis jeg ikke har MitID?

Hvis du ikke har MitID og er fritaget for Digital Post, kan du kontakte INFO-team og få tilsendt kontrakten.

Hvordan udfylder eller godkender jeg kontrakten til Privat Pasning?

I blanketsystemet kan man kun udfylde og godkende, hvis man har den seneste opdateret internetbrowser installeret. Kontakt INFO-team ved fejl.

Sådan udfylder du kontrakt til Privat Pasning:

 1. Forælder udfylder blanketten med MitID, der automatisk sendes videre til den private passers digitale post.
 2. Den private passer modtager en besked i Digital Post med et link til den udfyldte kontrakt. Den private passer skal klikke på linket og logge ind med MitID og godkende kontrakten.
 3. Privat Pasningskontoret modtager kontrakten og behandler den i løbet af tre uger. Du får besked i Digital Post, når den er godkendt af Privat Pasning.
   

Hvordan finder jeg min indsendte kontrakt?

Du kan finde din kontrakt på selvbetjening.kk.dk Kontrakten vil blive slettet efter 1 måned.

Vær opmærksom på at du SKAL gemme en kopi af kontrakten og kvitteringerne for den månedlige betaling til den private passer i minimum 5 år.

Privat Pasning indberetter den private passers indtægt til SKAT hver måned.

Hvornår skal jeg udfylde en ny kontrakt?

Hvis du har ændringer til din kontrakt, skal du og din private passer udfylde en ny kontrakt.

Det kan fx. være hvis dit barn fylder tre år, eller pasningsstedet ændres.

Kontrakt til Privat Pasning

Kontakt

Privat Pasning

Nyropsgade 7

1602 København V

Telefontider

Mandag

10:00 - 13:00

Tirsdag

10:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 13:00