Kombinationsplads - privat pasning i kombination med dagtilbud

For børn fra 6 måneder og frem til skolestart. Hvis begge forældre har et pasningsbehov ud over det, et almindeligt dagtilbud kan tilbyde, kan I søge om en kombinationsplads.

En kombinationsplads er en blanding af fleksibel privat pasning og et dagtilbud (vuggestue, dagpleje eller børnehave).

For at få en kombinationsplads skal begge forældre dokumentere, at de har et pasningsbehov, som ligger udover det, et almindelig dagtilbud kan tilbyde. Det kan fx være skæve arbejdstider.

Forældre i København kan vælge mellem tre forskellige kombinationer:

  • Privat fleksibel pasning i minimum 10 timer og et dagtilbud i op til 40 timer om ugen
  • Privat fleksibel pasning i 20 timer og et dagtilbud i op til 30 timer om ugen
  • Privat fleksibel pasning i 30 timer og et dagtilbud i op til 20 timer om ugen

Priser på kombinationspladser

Vis alle

Kombination: Privat pasning minimum 10 timer og dagtilbud 40 timer

Tilskudssatser 2023

Fleksibel privat pasning + vuggestue
Tilskud 1.987 kr. + egenbetaling 662 kr. = 2.649 kr. i samlet betaling til den private passer*
Vuggestue med frokost koster 4.147 kr./ uden frokost 3.489  kr.
 

Fleksibel privat pasning + dagpleje 
Tilskud 1.987 kr. + egenbetaling  662 kr. = 2.649 kr. i samlet betaling til den private passer*
Dagpleje koster 3.394 kr.
 

Fleksibel privat pasning + børnehave
Tilskud 1.172 kr. + egenbetaling 391 kr. = 1.563 kr. i samlet betaling til den private passer*
Børnehave med frokost koster 2.661 kr./uden frokost 1.919 kr.

 

*Prisen til den fleksible private passer er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den fleksible private passer og forældre.

Tilskuddets størrelse er fastsat af Københavns Kommune og afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. 

 

Tilskudssatser 2024

Fleksibel privat pasning + vuggestue
Tilskud 2.101 kr. + egenbetaling 700 kr. = 2.801 kr. i samlet betaling til den private passer*
Vuggestue med frokost koster 4.299 kr./ uden frokost 3.610  kr.
 

Fleksibel privat pasning + dagpleje 
Tilskud 2.101 kr. + egenbetaling  700 kr. = 2.801 kr. i samlet betaling til den private passer*
Dagpleje koster 3.586 kr.
 

Fleksibel privat pasning + børnehave
Tilskud 1.161 kr. + egenbetaling 387 kr. = 1.548 kr. i samlet betaling til den private passer*
Børnehave med frokost koster 2.791 kr./uden frokost 2.014 kr.

 

*Prisen til den fleksible private passer er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den fleksible private passer og forældre.

Tilskuddets størrelse er fastsat af Københavns Kommune og afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. 

Kombination: Privat pasning 20 timer og dagtilbud 30 timer

Tilskudssatser 2023

Fleksibel privat pasning + vuggestue
Tilskud 3.974 kr. + egenbetaling 1.325 kr. = 5.299 kr. til den private passer*.
Vuggestue med frokost koster 3.780 kr./uden frokost 3.122 kr.
 

Fleksibel privat pasning + dagpleje
Tilskud 3.974 kr. + egenbetaling 1.325  = 5.299 kr. til den private passer*.
Dagpleje koster 3.037 kr.
 

Fleksibel privat pasning + børnehave 
Tilskud 2.345 kr.+ egenbetaling 782 kr.= 3.127 kr. til den private passer *
Børnehave med frokost koster 2.459 kr. / uden frokost 1.717 kr.

 

*Prisen til den fleksible private passer er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den fleksible private passer og forældre.

Tilskuddets størrelse er fastsat af Københavns Kommune og afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. 

 

Tilskudssatser 2024

Fleksibel privat pasning + vuggestue
Tilskud 4.203 kr. + egenbetaling 1.401 kr. = 5.604 kr. til den private passer*.
Vuggestue med frokost koster 3.919 kr./uden frokost 3.230 kr.
 

Fleksibel privat pasning + dagpleje
Tilskud 4.203 kr. + egenbetaling 1.401  = 5.604 kr. til den private passer*.
Dagpleje koster 3.209 kr.
 

Fleksibel privat pasning + børnehave 
Tilskud 2.323 kr.+ egenbetaling 774 kr.= 3.097 kr. til den private passer *
Børnehave med frokost koster 2.579 kr. / uden frokost 1.802 kr.

 

*Prisen til den fleksible private passer er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den fleksible private passer og forældre.

Tilskuddets størrelse er fastsat af Københavns Kommune og afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. 

Kombination: Privat pasning 30 timer og dagtilbud 20 timer

Tilskudssatser 2023:

Fleksibel privat pasning + vuggestue
Tilskud 5.960 kr. +1.987 kr. egenbetaling = 7.947 kr. til den private passer *.
Vuggestue med frokost koster 3.413 kr./ uden frokost koster 2.755 kr.

Fleksibel privat pasning + dagpleje 
Tilskud 5.960 kr.+ 1.987 kr.i egenbetaling *= 7.947 kr. til den private passer *.
Dagpleje koster 2.680 kr.

Fleksibel privat pasning + børnehave
Tilskud 3.518 kr. + 1.173 kr. i egenbetaling =4.691 kr. til den private passer *.
Børnehave med frokost koster 2.257 kr. /uden frokost 1.515 kr.

 

*Prisen til den fleksible private passer er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den fleksible private passer og forældre.

Tilskuddets størrelse er fastsat af Københavns Kommune, der afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. 

 

Tilskudssatser 2024:

Fleksibel privat pasning + vuggestue
Tilskud 6.305 kr. +2.102 kr. egenbetaling = 8.407 kr. til den private passer *.
Vuggestue med frokost koster 3.539 kr./ uden frokost koster 2.850 kr.

Fleksibel privat pasning + dagpleje 
Tilskud 6.305 kr.+ 2.102 kr. i egenbetaling *= 8.407 kr. til den private passer *.
Dagpleje koster 2.831 kr.

Fleksibel privat pasning + børnehave
Tilskud 3.484 kr. + 1.161 kr. i egenbetaling =4.645 kr. til den private passer *.
Børnehave med frokost koster 2.367 kr. /uden frokost 1.590 kr.

 

*Prisen til den fleksible private passer er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den fleksible private passer og forældre.

Tilskuddets størrelse er fastsat af Københavns Kommune, der afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. 

Spørgsmål og svar om kombinationspladser

Vis alle

Hvordan søger jeg om en kombinationsplads?

Du skal kontakte Pladsanvisningen. De vil anvise en plads i en vuggestue, dagpleje eller børnehave efter de gældende anvisningsprincipper.

Du skal dernæst sende dokumentation på, at begge forældre har et pasningsbehov, som ligger udover, hvad jeres dagtilbud kan tilbyde.
Dokumentationen kan være kopier af ansættelseskontrakter og lønsedler fra de sidste 3 måneder. Sagsbehandlingstiden er op til 2 uger.

Når pladsanvisningen har godkendt, at I er berettiget til at benytte en kombinationsplads, skal du finde en fleksibel privat passer og indgå en kontrakt, som skal godkendes af privat pasning.

Du skal hver måned sende en digital kvittering til privat pasning, der udbetaler tilskuddet til din Nemkonto.

Kontakt Pladsanvisningens INFO-team

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-