Kombinationsplads - fleksibel privat pasning i kombination med dagtilbud

For børn fra 6 måneder og frem til skolestart. Hvis begge forældre har et pasningsbehov ud over det, et almindeligt dagtilbud kan tilbyde, kan I søge om en kombinationsplads.

En kombinationsplads er en blanding af fleksibel privat pasning og et dagtilbud (vuggestue, dagpleje eller børnehave).

For at få en kombinationsplads skal begge forældre dokumentere, at de har et pasningsbehov, som ligger udover det, et almindelig dagtilbud kan tilbyde. Det kan fx være skæve arbejdstider.

Forældre i København kan vælge mellem tre forskellige kombinationer:

  • Fleksibel privat pasning i minimum 10 timer og et dagtilbud i op til 40 timer om ugen
  • Fleksibel privat pasning i 20 timer og et dagtilbud i op til 30 timer om ugen
  • Fleksibel privat pasning i 30 timer og et dagtilbud i op til 20 timer om ugen

Ansøgning om godkendelse af kombinationsplads

Åbner en dialog.

Bemærk

At du/ skal uploade dokumentation for skæve arbejdstider, der ligger udenfor dagtilbuddets åbningstider. Det gælder begge forældre, der bor sammen med barnet.

Priser på kombinationspladser

Vis alle

Kombination: Fleksibel privat pasning minimum 10 timer og dagtilbud 40 timer

Tilskudssatser 2024

Fleksibel privat pasning + vuggestue
Tilskud 2.101 kr. + egenbetaling 700 kr. = 2.801 kr. i samlet betaling til den private passer*
Vuggestue med frokost koster 4.299 kr./ uden frokost 3.610  kr.
 

Fleksibel privat pasning + dagpleje 
Tilskud 2.101 kr. + egenbetaling  700 kr. = 2.801 kr. i samlet betaling til den private passer*
Dagpleje koster 3.586 kr.
 

Fleksibel privat pasning + børnehave
Tilskud 1.161 kr. + egenbetaling 387 kr. = 1.548 kr. i samlet betaling til den private passer*
Børnehave med frokost koster 2.791 kr./uden frokost 2.014 kr.

 

*Prisen til den fleksible private passer er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den fleksible private passer og forældre.

Tilskuddets størrelse er fastsat af Københavns Kommune og afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. 

Kombination: Fleksibel privat pasning 20 timer og dagtilbud 30 timer

Tilskudssatser 2024

Fleksibel privat pasning + vuggestue
Tilskud 4.203 kr. + egenbetaling 1.401 kr. = 5.604 kr. til den private passer*.
Vuggestue med frokost koster 3.919 kr./uden frokost 3.230 kr.
 

Fleksibel privat pasning + dagpleje
Tilskud 4.203 kr. + egenbetaling 1.401  = 5.604 kr. til den private passer*.
Dagpleje koster 3.209 kr.
 

Fleksibel privat pasning + børnehave 
Tilskud 2.323 kr.+ egenbetaling 774 kr.= 3.097 kr. til den private passer *
Børnehave med frokost koster 2.579 kr. / uden frokost 1.802 kr.

*Prisen til den fleksible private passer er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den fleksible private passer og forældre.

Tilskuddets størrelse er fastsat af Københavns Kommune og afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. 

Kombination: Fleksibel privat pasning 30 timer og dagtilbud 20 timer

Tilskudssatser 2024:

Fleksibel privat pasning + vuggestue
Tilskud 6.305 kr. +2.102 kr. egenbetaling = 8.407 kr. til den private passer *.
Vuggestue med frokost koster 3.539 kr./ uden frokost koster 2.850 kr.

Fleksibel privat pasning + dagpleje 
Tilskud 6.305 kr.+ 2.102 kr. i egenbetaling *= 8.407 kr. til den private passer *.
Dagpleje koster 2.831 kr.

Fleksibel privat pasning + børnehave
Tilskud 3.484 kr. + 1.161 kr. i egenbetaling =4.645 kr. til den private passer *.
Børnehave med frokost koster 2.367 kr. /uden frokost 1.590 kr.

 

*Prisen til den private passer er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den fleksible private passer og forældre.

Tilskuddets størrelse er fastsat af Københavns Kommune, der afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder. 

Kontakt Pladsanvisningens INFO-team

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

- Vær opmærksom på, at vores modtagelse er lukket Grundlovsdag onsdag den 5. juni.