Privat Pasningsordning

Hvis du indgår en kontrakt med en privat passer eller stor Privat Pasningsordning, kan du som forælder få et økonomisk tilskud som hjælp til at betale en del af den månedlige betaling.

En Privat Pasningsordning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år (pr. 31. juli, det år barnet fylder 6 år). En privat passer kan få tilladelse til at passe mellem 1 og 4 børn. I en stor Privat Pasningsordning bliver der passet minimum 10 børn. Hovedsproget skal være dansk. Hvis du bruger den Private Pasningsordning, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave, kan barnet blive stående på venteliste til dagtilbud.

Sådan bruger du en Privat Pasningsordning

For at bruge en Privat Pasningsordning, skal du finde en privat passer eller en stor Privat Pasningsordning. Derefter skal du og passeren/den store Private Pasningsordning udfylde en digital kontrakt, som skal godkendes af Københavns Kommune. Din pasningsordning kan tidligst godkendes fra den dag, vi modtager kontrakten. Hvis den private passer ikke allerede er godkendt, skal den private passer først oprette sig selv i vores system. Du skal hver måned indsende digitale kvitteringer, for at du kan modtage tilskud. Når den Private Pasningsordning skal stoppe, skal du udfylde et ophørsskema, som fortæller kommunen, at dit tilskud skal stoppes.

Pris og tilskud - spørgsmål og svar

Vis alle

Kan jeg få tilskud til en Privat Pasningsordning?

Ja, du kan som forælder få et økonomisk tilskud til at betale en del af din private passers løn. Tilskuddets størrelse afhænger af barnets alder, antal ugentlige pasningstimer samt udgiften til passeren. 

Du kan få tilskud fra den opstartsdato, du har skrevet i kontrakten - dog tidligst fra den dag, hvor Privat Pasning har modtaget kontrakten og hvis pasningsordningen efterfølgende bliver godkendt. Privat Pasning modtager først kontrakten, når den private passer har godkendt den.

Du skal have samme adresse som barnet, for at du kan søge om tilskuddet.

Hvor meget kan jeg få i tilskud til en Privat Pasningsordning?

Tilskudssatser 2024

Pasning minimum 30 timer om ugen 
Børn under 3 år * = 7.776 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 2.592 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 10.368 kr.)

Børn over 3 år ** = 4.297 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.432 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 5.729 kr.)

Pasning 20-29 timer om ugen
Børn under 3 år * = 6.305 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 2.102 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 8.407 kr.)

Børn over 3 år ** = 3.484 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.161 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 4.645 kr.)

Pasning 10-19 timer om ugen 
Børn under 3 år *= 4.203 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.401 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 5.604 kr.)

Børn over 3 år ** = 2.323 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 774 kr. i forældrebetaling (forældrenes samlede betaling 3.097kr.)

* Tilskuddet bliver reguleret fra den første i den måned, dit barn fylder 3 år. Der skal indsendes en ny kontrakt til privat pasning, ellers stoppes tilskuddet automatisk.

** Senest indtil den første i den måned, hvor der tilbydes plads i børnehaveklasse.

Hvad koster en Privat Pasningsordning?

Prisen er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den private passer og forældrene. De fleste forældre betaler, hvad der svarer til en vuggestueplads for fuldtidspasning.

Som forælder betaler du den private passer det fulde beløb hver måned (tilskuddets størrelse samt din egen andel). Tilskuddets størrelse afhænger af det ugentlige timeantal og barnets alder.

Tilskuddet er bagudbetalt og udbetales tidligst den sidste hverdag i måneden til forælderens Nemkonto. Tilskuddet udbetales, når vi har modtaget en kvitteringsblanket for din månedlige betaling.

Du skal have bopæl i Københavns Kommune sammen med barnet for at modtage tilskud.

Hvor meget tilskud får jeg, hvis pasningen ikke foregår i en hel måned?

Københavns Kommune udregner tilskuddets størrelse. Her fastsættes tilskuddet efter antal kalenderdage i den pågældende måned. 

Eksempel

Du modtager et tilskud på kr. 7.351 pr. måned, men betaling til den private passer skal kun ske for 20 dage i april måned, der har 30 kalenderdage. Udregningen vil da se således ud:

7.351/30x20 = 4.901 kr. i tilskud for 20 dage 

Hvis den samlede betaling er 10.924 kr. om måneden - ser regnestykket således ud:

10.924/30x20 = 7.283 kr. om måneden for pasning i 20 dage.

Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

Nej, du kan ikke få økonomisk fripladstilskud til en privat pasningsordning.

Kan jeg få søskendetilskud?

Ja, du kan godt få søskendetilskud i en Privat Pasningsordning.

Hvis du har mere end ét barn i et kommunalt dagtilbud eller i en Privat Pasningsordning, vil du automatisk modtage søskendetilskud. Du betaler fuld pris på den dyreste plads og får søskendetilskud til de øvrige pladser.

Søskendetilskud udgør 50 %, når den billigste plads er et kommunalt dagtilbud. Når den billigste plads er en privat pasningsordning, modtager du et søskendetilskud, der svarer til 42,5 % af prisen på et aldersvarende dagtilbud uden mad.

Du kan dog ikke få søskendetilskud, hvis du har et barn, der går i en privat fritidsinstitution.

Kontaktmuligheder

Modtager du allerede tilskud til privat pasning, skal du kontakte Privat pasnings sagsbehandlere. 

Ønsker du generel information om privat pasning, skal du kontakte Pladsanvisningens INFO-team.

Kontakt

Privat Pasning

Privat Pasning

Nyropsgade 7, 6

1602 København V

Telefontider

Tirsdag

10:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 17:00

-

Pladsanvisningens INFO-team

Pladsanvisningens INFO-team

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00