Find en privat passer

Hvis du vil bruge en Privat Pasningsordning, skal du starte med at finde personen, du ønsker, der skal passe dit barn. Det kan fx være en bedsteforælder, en ven, en privat passer eller en storordning.

Om Private Pasningsordninger - spørgsmål og svar

Vis alle

Hvem kan blive privat passer?

Din private passer:

  • skal have fysik og psykisk overskud til at kunne passe dit barn
  • skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling
  • skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle børnenes dansksproglige kompetencer. 
  • skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel
  • skal kunne etablere et læringsmiljø
  • skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information
  • skal have en straffeattest uden forhold, der hindrer pasning af dit barn på forsvarlig vis.

Hvis den private passer passer børn i eget hjem og har ægtefælle eller hjemmeboende børn over 18 år indhentes der også straffeattest på dem, samt børneattester på personer over 15 år.

Dispensation for dansk som hovedsprog
Du har mulighed for at søge om dispensation fra dansk som hovedsprog, hvis det ikke medfører integrationsmæssige problemer for barnet. Derfor kræves der ved disse ordninger, at du sammen med kontrakten indsender en dispensationsansøgning for dansk som hovedsprog. Dispensationsansøgningen skal indeholde dokumentation på jeres opholdsgrundlag, såsom en midlertidig ansættelseskontrakt eller studieaftale. Dispensation kan gives til børn af udenlandske forældre, som er her midlertidigt og forventes at forlade Danmark inden for en kortere årrække, samt til børn af forældre, som har været/forventer at blive udstationeret i udlandet.

Hvem kan ikke blive privat passer?

  • En forælder kan ikke få tilskud til at passe sit eget barn under privat pasning, men en privat passer kan godt passe sit eget barn sammen med andre børn, dog uden at få betaling for sit eget barn.
  • En au pair kan ikke godkendes. En au pair har ikke  arbejdstilladelse, da et au pair-ophold primært har et kulturelt udvekslingsformål. Derfor er der ikke lovmæssig hjemmel til at godkende en au pair som privat passer.

Kan mit barn blive passet i en privat pasningsordning i en anden kommune?

Ja, hvis den private pasningsordning allerede er godkendt af den pågældende kommune og de på forhånd har indgået en aftale med Københavns Kommune om at føre pædagogisk tilsyn med københavnerbørn.

Københavns Kommune har på nuværende tidspunkt indgået et samarbejde om tilsyn med nedenstående kommuner:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Taarnby, Vallensbæk, Frederikssund.

Hvis den private passer ikke allerede er godkendt af den pågældende kommune, skal du selv kontakte den pågældende kommune og høre om de vil føre tilsyn med dit barn. 
Det kan fx være en bedsteforælder, der kun skal passe sit barnebarn i sit eget hjem. Hvis kommunen indvilliger, kan du udfylde vores kontrakt med den private passer.

Hvis den pågældende kommune ikke vil føre tilsyn med københavnerbørn, kan Københavns Kommune ikke godkende og udbetale tilskud til den private pasningsordning.

Hvad gør jeg, hvis min private passer bliver syg?

Du skal selv sørge for pasning, når din private passer er syg eller holder ferie. Det er en god ide at have en dialog om sygdom og ferie med din private passer, inden du starter. 

Er der tilsyn med en Privat Pasningsordning?

Ja, pædagogerne i Privat Pasning fører løbende tilsyn med barnet og den private passer ved jævnligt at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet. Det er altid muligt at deltage i tilsynsbesøgene og tage kontakt til den tilsynsførende pædagog.

Er der legestuer?

Ja, det pædagogiske tilsyn i Privat Pasning tilrettelægger en ugentlig gymnastiklegestue i Grøndalscenteret i København NV med fokus på leg & bevægelse. Legestuen er for børn til og med 4 år. Her kan dit barn udvikle sine sociale og motoriske færdigheder og møde andre børn.

I Prismen på Amager er der desuden en ugentlig legestue for private passere, men uden deltagelse af det pædagogiske tilsyn.

I begge legestuer kan den private passer udveksle erfaringer med andre private passere og børnene være en del af en større legegruppe.

 

Kontakt Pladsanvisningens INFO-team

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-