Private tilbud om pasning

Du kan bruge et privat tilbud, hvis du venter på en plads til dit barn i et kommunalt dagtilbud, eller hvis du hellere vil have dit barn passet i et privat tilbud.

Tilskud til pasning af eget barn

For børn fra 1 år til 3 år.

Du kan søge om tilskud til, at du selv passer dit eget barn i en periode på minimum otte uger og maksimalt et år. Du skal opfylde en række krav for at kunne få tilskuddet.

Privat pasningsordning

For børn fra 24 uger og frem til skolestart

Hvis du indgår en kontrakt med en privat passer, kan du som forælder få et økonomisk tilskud til at betale en del af din private passers løn. En privat passer kan få tilladelse til at passe mellem 1 og 4 børn. Det mest almindelige er 2 børn.

Privat institution

For børn fra 6 måneder og frem til skolestart

Du kan benytte en privat institution i stedet for en kommunal vuggestue-, dagpleje- eller børnehaveplads. Københavns Kommune giver et økonomisk tilskud pr. barn til institutionen og fører pædagogisk tilsyn med institutionen. Den enkelte institution fastsætter selv prisen og opkræver forældrene direkte.