Du er her

Privat børnepasning

Du kan bruge en privat børnepasser, mens du venter på en plads til dit barn. Kommunen hjælper med økonomisk tilskud.

Hvem kan bruge privat børnepasning?
Du kan bruge en privat børnepasser, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Du kan også vælge at bruge en privat børnepasser i stedet for en plads i en kommunal institution. Privat børnepasning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år.

Tilskud
Du kan få et økonomisk tilskud til hjælp til at betale din børnepassers løn. Tilskuddets størrelse er afhængigt af, hvor mange timer du bruger din børnepasser og hvor gammel dit barn er. Bemærk at der er ændringer i tilskudssatserne pr. 1. januar 2017. Dette gælder også kontrakter indgået før 1. januar 2017.

Kontrakt
For at modtage tilskud skal du udfylde en kontrakt med din børnepasser og bør inden da læse nedenstående vejledning om privat børnepasning ⇒ Udfyld kontrakt  

I privat børnepasning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Nogle storordninger og børnepassere har en tillægskontrakt,  hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet er længere end 14 dage.  Vær opmærksom på at Københavns Kommune kun yder tilskud, hvis der finder pasning sted - og dog maksimum i en 14 dages overlappende periode ved overgang til et dagtilbud. Det vil betyde, at du i en opsigelsesperiode kan have udgifter til både børnepasser og et dagtilbud. Læs derfor en evt. tillægskontrakt grundigt igennem inden underskrift.

Kvittering
For at modtage tilskud skal du hver måned sende en kvittering på, at du har betalt din børnepassers løn. Kvitteringen skal udfyldes digitalt med NemID. Andre former for kvitteringer accepteres ikke som dokumentation. ⇒ Udfyld kvittering 

Ophør
Der er 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel i privat børnepasning. Du skal selv opsige din børnepasser og derefter udfylde et ophørsskema ⇒ Udfyld ophørsskema

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.