Du er her

Privat børnepasning

Du kan bruge en privat børnepasser, mens du venter på en plads til dit barn. Kommunen hjælper med økonomisk tilskud.
Kontrakt om privat børnepasning
Log ind her med NemID for at udfylde kontrakten og sende den til din børnepasser.

Hvem kan bruge privat børnepasning?
Du kan bruge en privat børnepasser, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Du kan også vælge at bruge en privat børnepasser i stedet for en plads i en kommunal institution. Privat børnepasning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år. Hovedsproget i privat børnepasning skal være dansk.

Tilskud
Du kan som forælder få et økonomisk tilskud til hjælp til at betale din børnepassers løn. Tilskuddets størrelse er afhængigt af, hvor mange timer du bruger din børnepasser og hvor gammel dit barn er.

Kontrakt
For at modtage tilskud skal du udfylde en kontrakt med din børnepasser og bør inden da læse nedenstående vejledning om privat børnepasning.

Når du har fundet en børnepasser, skal du udfylde den digitale kontrakt med NemID og sende den til børnepassers private e-mail adresse. Børnepasseren modtager e-mailen med et link til den udfyldte kontrakt. Børnepasser skal gennemlæse og godkende kontrakten med sin NemID. Indtil kontrakten er godkendt af børnepasser ligger den som en kladde hos dig. Når børnepasser har signeret kontrakten modtager Privat Børnepasning kontrakten og du modtager en mail fra blanketsystemet om at børnepasser har godkendt og afsendt kontrakten. Privat Børnepasning kan ikke se kontrakten før begge parter har signeret den.

Kvittering
Når du har betalt din børnepasser, skal du hver måned sende en kvittering til Privat Børnepasning.

Opsigelse af tilskud
I privat børnepasning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Nogle storordninger og børnepassere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet er længere end 14 dage. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.