Du er her

Privat børnepasning

Du kan bruge en privat børnepasser, mens du venter på en plads til dit barn. Kommunen hjælper med økonomisk tilskud.

Hvem kan bruge privat børnepasning?
Du kan bruge en privat børnepasser, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Du kan også vælge at bruge en privat børnepasser i stedet for en plads i en kommunal institution. Privat børnepasning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år. Hovedsproget i privat børnepasning skal være dansk.

Husk at benytte de digitale blanketter (kontrakt, kvittering og ophør). Det er ikke længere muligt at benytte papirblanketter.

Tilskud 
Du kan få et økonomisk tilskud til hjælp til at betale din børnepassers løn. Tilskuddets størrelse er afhængigt af, hvor mange timer du bruger din børnepasser og hvor gammel dit barn er. 

Kontrakt
For at modtage tilskud skal du udfylde en kontrakt med din børnepasser og bør inden da læse nedenstående vejledning om privat børnepasning ⇒ Udfyld kontrakt  

I privat børnepasning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Nogle storordninger og børnepassere har en tillægskontrakt,  hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet er længere end 14 dage.  Vær opmærksom på at Københavns Kommune kun yder tilskud, hvis der finder pasning sted - og dog maksimum i en 14 dages overlappende periode ved overgang til et dagtilbud (hvis barnet indmeldes i et dagtilbud med kortere end 14 dages varsel, udbetales tilskud 14 dage fra svarrespons på tilbud - dog max. 19 dage fra tilbudsdatoen). Det vil betyde, at du i en opsigelsesperiode kan have udgifter til både børnepasser og et dagtilbud. Læs derfor en evt. tillægskontrakt grundigt igennem inden underskrift.

Kvittering
For at modtage tilskud skal du hver måned sende en kvittering på, at du har betalt din børnepasser. Kvitteringen skal udfyldes digitalt med NemID. Andre former for kvitteringer accepteres ikke som dokumentation. ⇒ Udfyld kvittering 

Vær opmærksom på, at der fra den 1. februar 2018 ikke længere var muligt at opgive øvrige udgifter på kvitteringen - in English other expenses at the receipt

Ophør
Der er 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel i privat børnepasning. Du skal selv opsige din børnepasser og derefter udfylde et ophørsskema ⇒ Udfyld ophørsskema

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.