Søg

Foreninger og aftenskoler: Indendørsfordeling 2022-24

1. februar 2022 var der frist for den ordinære ansøgningsrunde om indendørstider i perioden fra august 2022 til juni 2024

Ansøgning

I januar 2022 kunne godkendte folkeoplysende foreninger, aftenskoler og forbund ansøge om indendørstider i sæson 2022-24. Man kunne både ansøge om sæsontider og enkeltstående tider.

Tiderne kunne ansøges i Foreningsportalen.

Alle ansøgninger, der er oprettet i Foreningsportalen senest 1. februar 2022, bliver behandlet ens. Ansøgninger behandles efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, kapitel 5.

Alle ansøgninger forventes behandlet i slutningen af maj 2022.

11. juni 2022 kl. 9 blev der åbnet for ansøgning om resttider - dvs. tider, der efter ansøgningsrunden stadig er ledige.

Sæson

  • Kulturhuse, idrætsanlæg, svømmehaller mv.: Skoleåret (vejl.)
  • Skoler: september-maj (vejl.)

Skolefaciliteter er lukkede i skoleferier og på helligdage. Nogle idrætsanlæg og svømmehaller er åbne i skoleferier og enkelte på helligdage.
Yderligere datoer kan blive aflyst - fx hvis en skolefacilitet skal benyttes til skolebrug (jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen, § 10), eller hvis en facilitet skal renoveres.

Gebyr

Der opkræves gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune til folkeoplysende aktiviteter.

Få hjælp til ansøgning

Der er blevet afholdt fire workshops, hvor man kunne få hjælp til at ansøge og få svar på de spørgsmål, man måtte have til processen:

11. januar 2022, online via Teams, kl. 17-19

13. januar 2022, online via Teams, kl. 17-19

20. januar 2022, online via Teams, kl. 17-19

24. januar 2022, online via Teams, kl. 17-19

Tilmelding via mail til book @ kff.kk.dk med foreningsnavn og antal deltagere.

Nye opgaver og tiltag

Indberetning af faktiske medlemstal

Som noget nyt skal alle folkeoplysende foreninger indberette faktiske medlemstal for at komme i betragtning til en facilitetstid. Der bliver sendt et direkte link til foreningens mailadresse. 

For at komme i betragtning til en facilitetstid skal de faktiske medlemstal være indberettet senest den 1. februar 2022.

Søgning på hold

For at imødekomme de tilbagemeldinger, der har været om ansøgning på specifikke hold, er det nu muligt at søge på holdets aktivitet(er) og deltagersammensætning. Det, der er afgørende for oprettelse af hold i Foreningsportalen, er:

  • Aktivitet: Der kan kun søges facilitetstider de steder, hvor holdets aktivitet(er) kan udøves.
  • Deltagersammensætning: Den har betydning for, hvordan ansøgningen prioriteres. Derfor er det vigtigt, om deltagerne på et hold er 0-18 år, om deltagerne både er 0-18 år og derover, eller om deltagerne alle er 19 år eller derover.

Hvis I fx har flere hold med 14 deltagere 0-18 år, så kan I nøjes med at oprette holdet Børnehold i Foreningsportalen. Dette hold kan så bruges til at søge tider til alle børneholdene. Der er ingen begrænsning for hvor mange ansøgninger, der kan oprettes pr. hold.

Her er nogle eksempler på hvordan hold i Foreningsportalen kan se ud:

Holdets navn: Børnehold
Aktivitetsgruppe: Svømning
Deltagere 0-18 år: 14
Deltagere 19-24 år: 0
Deltagere 25 år eller derover: 0

Holdets navn: Gymnastik for unge
Aktivitetsgruppe: Gymnastik
Deltagere 0-18 år: 4
Deltagere 19-24 år: 6
Deltagere 25 år eller derover: 2

Holdets navn: Fodbold for voksne
Aktivitetsgruppe: Fodbold
Deltagere 0-18 år: 0
Deltagere 19-24 år: 0
Deltagere 25 år eller derover: 12

Målgruppen 19-24 år

Efter revision af Retningslinjer til støtte for folkeoplysning i København er målgruppen 19-24 år ikke længere en særligt prioriteret målgruppe. De 19-24 årige sidestilles nu med voksne på 25 år og derover.

Der står følgende om prioritering af målgrupper i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København:

Prioritering efter målgruppe

Ved anvisning af faciliteter prioriteres følgende grupper:

1. aktiviteter/undervisning af handicappede, hvor aktiviteten stiller særlige krav til faciliteten

2. aktiviteter med børn og unge til og med 18 år

3. folkeoplysende voksenundervisning m.v. (aftenskoler)

4. eliteidræt i henhold til rammerne udstukket i samarbejde med Team Copenhagen

5. foreningsaktiviteter med voksne i foreninger med børn og unge til og med 18 år

6. foreningsaktiviteter for unge og voksne fra og med 19 år

7. paraplyorganisationer der skal afholde fællesarrangementer for medlemsforeninger hjemmehørende i Københavns Kommune

8. Foreninger og projekter der er støttet af Københavns Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening.

Folkeoplysningskontorets bookingteam

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00