Vejledende ferieplan for skoleåret i Københavns Kommune

Se den konkrete ferieplan for dit barns skole på skolens hjemmeside.

Krav til skolernes ferieplanlægning 

I Københavns Kommune planlægger skolerne selv deres lokale skoleferier. De skal dog overholde en række generelle krav fra Københavns Kommune og Folketinget, som du kan se nedenfor.

  • Planen skal indeholde 200 skoledage
  • Der må ikke placeres fridage på de dage, der er afsat til skriftlige prøver
  • 1. maj og grundlovsdag skal være fridage
  • Sommerferiens begyndelsestidspunkt er den sidste lørdag i juni måned
  • Skolestart ligger altid seks uger efter sommerferiens begyndelse
  • Hverdage mellem jul og nytår skal være fridage
  • Hvis der bliver udskrevet valg i utide, skal skolen (såfremt den skal bruges som valgsted) holdes fri til dette. Skolen skal overveje, om den vil bruge en fridag på det, eller om den i stedet vil gennemføre undervisning på en lørdag.

Vejledende ferieplaner

Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder hvert år en vejledende ferieplan, som er et eksempel på en plan, den enkelte skole kan bruge som udgangspunkt for deres egen ferieplan. Den konkrete ferieplan laver skolen selv, og den skal have tilslutning fra både forældre og skolebestyrelsen.

Vejledende ferieplan i Københavns Kommune

For skoleåret 2023-2024

Sommerferie

26.06.2023 - 04.08.2023

Efterårsferie

16.10.2023 - 20.10.2023

Juleferie

18.12.2023 - 03.01.2024

Vinterferie

12.02.2024 - 16.02.2024

Påskeferie

25.03.2024 - 01.04.2024

St. Bededag 

26.04.2024

Første maj

01.05.2024

Kr. Himmelfartsferie

09.05.2024 - 10.05.2024

Pinseferie 

20.05.2024

Grundlovsdag

05.06.2024

Sommerferie

01.07.2024 - 09.08.2024



De nævnte dage er inklusive.

 

For skoleåret 2024-2025

Sommerferie

01.07.2024 - 09.08.2024

Efterårsferie

14.10.2024 - 18.10.2024

Juleferie

23.12.2024 - 02.01.2025

Vinterferie

10.02.2025 - 14.02.2025

Påskeferie

14.04.2025 -21.04.2025

Første maj

01.05.2025

Kr. Himmelfartsferie

29.05.2025 - 30.05.2025

Grundlovsdag

05.06.25

2. Pinsedag

09.06.2025

Sommerferie

30.06.25 - 08.08.2025



De nævnte dage er inklusive.

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen