Vejledende ferieplan for skoleåret i Københavns Kommune

Se den konkrete ferieplan for dit barns skole på skolens hjemmeside.

Krav til skolernes ferieplanlægning 

I Københavns Kommune planlægger skolerne selv deres lokale skoleferier. De skal dog overholde en række generelle krav fra Københavns Kommune og Folketinget, som du kan se nedenfor.

  • Planen skal indeholde 200 skoledage
  • Der må ikke placeres fridage på de dage, der er afsat til skriftlige prøver
  • 1. maj og grundlovsdag skal være fridage
  • Sommerferiens begyndelsestidspunkt er den sidste lørdag i juni måned
  • Skolestart ligger altid seks uger efter sommerferiens begyndelse
  • Hverdage mellem jul og nytår skal være fridage
  • Hvis der bliver udskrevet valg i utide, skal skolen (såfremt den skal bruges som valgsted) holdes fri til dette. Skolen skal overveje, om den vil bruge en fridag på det, eller om den i stedet vil gennemføre undervisning på en lørdag.

Vejledende ferieplaner

Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder hvert år en vejledende ferieplan, som er et eksempel på en plan, den enkelte skole kan bruge som udgangspunkt for deres egen ferieplan. Den konkrete ferieplan laver skolen selv, og den skal have tilslutning fra både forældre og skolebestyrelsen.

Vejledende ferieplan i Københavns Kommune

For skoleåret 2022-2023

Vinterferie
13.02.2023 – 17.02.2023
Påskeferie
03.04.2023 – 10.04.2023
Første maj
01.05.2023
St. Bededag
05.05.2023
Kr. Himmelfartsferie
18.05.2023 – 19.05.2023
Pinseferie
29.05.2023
Grundlovsdag
05.06.2023
 

For skoleåret 2023-2024

Sommerferie
26.06.2023 - 04.08.2023
Efterårsferie
16.10.2023 - 20.10.2023
Juleferie
18.12.2023 - 03.01.2024
Vinterferie
12.02.2024 - 16.02.2024
Påskeferie
25.03.2024 - 01.04.2024
St. Bededag
26.04.2024 
Første maj
01.05.2024
Kr. Himmelfartsferie
09.05.2024 - 10.05.2024
Pinseferie
20.05.2024
Grundlovsdag
05.06.2024
Sommerferie
01.07.2024 - 09.08.2024

De nævnte dage er inklusive.

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen