Mødedato: 30.09.2020, kl. 17:30
Mødested: Rådmandsgade Skole, Heimdalsgade 29

Referat for Nørrebro Lokaludvalg møde d. 30.09.2020, 17:30