Mødedato: 30.09.2020, kl. 17:30
Mødested: Rådmandsgade Skole, Heimdalsgade 29

Ændring af projekt: Styrkelse af det lokale erhvervsliv efter coronakrisen

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender ændring i budget for projekt: Styrkelse af det lokale erhvervsliv efter coronakrisen.

Problemstilling

I maj 2020 afsatte Lokaludvalget 30.000 kr. til projektet: Styrkelse af det lokale erhvervsliv efter coronakrisen. Siden da er der blevet trykt og uddelt ca. 400 plakater og klistermærker i Nørrebros butikker, afholdt et netværksmøde med repræsentanter fra 5 af handelsgaderne på Nørrebro, lavet 5 portrætter af erhvervsdrivende på facebook, og trykt og ophængt to Køb Lokalt-bannere i hhv. Blågårdsgade og Rantzausgade. Der er trykt endnu et banner, der forhåbentlig kan komme op i Ravnsborggade snarest.

Der blev afsat 25.000 kr. til at trykke og få ophængt bannere i handelsgaderne samt 5.000 kr. til diverse. Da banner-delen kun har kostet 12.700 kr. ønsker projektgruppen (Jens Villadsen og Jonathan Ries) at bruge de resterende midler på små videoer med repræsentanter fra handelsgaderne samt juleinitiativer, der støtter op om handelsgadernes planlagte aktiviteter.

Den oprindelige projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Løsning

Lokaludvalget godkender ændring i budget for projekt: Styrkelse af det lokale erhvervsliv efter coronakrisen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte ændring i budget for projekt: Styrkelse af det lokale erhvervsliv efter coronakrisen.

Til top