Mødedato: 30.09.2020, kl. 17:30
Mødested: Rådmandsgade Skole, Heimdalsgade 29

Byens Puls

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1.  at Lokaludvalget godkender formandskabets beslutning om, at bevilge op til 10.000 kr. til projekt: BYGGEWORKSHOP.
 2.  at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: 10 år med Slagtryk.
 3. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: SOCIAL SORCERY
 4. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: DOSTOJEVSKIJ INVITERER.
 5. at Lokaludvalget bevilger op til 8.000 kr. til projekt: Kommunal Komposition - oplæsning og ny musik.
 6. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Fællesskab til gadens unge på Ydre Nørrebro.
 7. at Lokaludvalget bevilger op til 7.800 kr. til projekt: Kvindesalon 60+.
 8. at Lokaludvalget bevilger op til 5.900 kr. til projekt: Noerrebrosecret.
 9. at Lokaludvalget bevilger op til 3.600 kr. til projekt: Netværksmøde for foreninger med fokus på brugen af Linkedin.
 10. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Con3bute Talks.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 8 ansøgninger til Byens Puls september 2020. Sekretariatet har indstillet for 55.300 kr. Der er før mødet 117.100 kr. tilbage af puljemidlerne.

1. BYGGEWORKSHOP: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebrobyggerne på 10.000 kr. Projektet foregår i september og oktober i Titanparken.

Ansøger søger om støtte til at lave borde og bænke til området ved nyttehaverne. Der søges penge til materialer og honorar til instruktører.

Pga. af en fejl var ansøgningen ikke medtaget på sidste møde. Sekretariatet vurderede, at den hastede og forlagde den formandskabet, der ekstraordinært godkendte bevillingen.

Indstilling: Lokaludvalget godkender formandskabets bevilling på op til 10.000 kr. til projektet.

2. 10 år med Slagtryk: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Tidsskriftet Slagtryk på 9.500 kr. Projekt foregår i starten af december i Litteraturhaus, Møllegade.

Ansøger søger om støtte til et jubilæumsarrangement, hvor man dels vil hylde de frivillige bidragsydere og dels møde læserne. Der søges penge til lokaleleje og honorarer.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.

3. SOCIAL SORCERY: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Til Vægs på 10.000 kr. Projektet foregår fra 1. november og resten af året i Lundtoftegade.

Ansøger søger om støtte til at opsætte 2 store bannere mellem boligblokkene. Bannerne skal fremme dialogen og debatten blandt beboerne og besøgende. Der søges penge til produktion og ophængning af bannere samt honorar.

Indstilling: Lokaludvalget godkender, at formandskabet har bevilget op til 10.000 kr. til projektet.

4. DOSTOJEVSKIJ INVITERER: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra TELL to Joy på 10.000 kr. Projektet foregår d. 3. november på Assistens Kirkegården.

Ansøger søger om støtte til at fejrer Dostojevskij forfatterskab. Der søges penge til honorar, musik, leje af udstyr samt PR.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

5. Kommunal Komposition - oplæsning og ny musik: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra foreningen Alteration og Litteraturhaus på 8.000 kr. Projektet foregår d. 25. november i Litteraturhaus.

Ansøger søger om støtte til at lave en koncertaften i Litteraturhaus med oplæsning af nye tekster

og opførsel af nykomponeret musik og lydkunst. Der søges penge til lokaleleje, honorarer og leje af udstyr samt PR og Koda

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 8.000 kr. til projektet.

6. Fællesskab til gadens unge på Ydre Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra foreningen Be Free på 10.000 kr. Projektet foregår resten af året på Ydre Nørrebro hovedsagelig fra Den Mobile Scene på Den Røde Plads.

Ansøger søger om støtte til at lave aktiviteter for unge på Ydre Nørrebro fra og omkring mobilscenen Tiny House på Den Røde Plads. Der søges penge til indkøb af brætspil, udstyr og materialer til workshops og aktiviteter, udemiljø mm.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

7. Kvindesalon 60+: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Verden Kvinder på 7.800 kr. Projektet foregår i Klærkesalen på Skt. Joseph resten af året.

Ansøger søger støttet til at lave reklame for en månedlig kvindesalon. Der søges penge til at lave flyers og plakater.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 7.800 kr. til projektet.

8. Noerrebrosecret: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger på 5.900 kr. Projektet foregår i november måned på Blågårds Apotek.

Ansøger søger om støtte til at lave en fotoudstilling. Der søges penge til opsætning og fremkaldelse af billeder samt fernisering.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 5.900 kr. til projektet.

9. Netværksmøde for foreninger med fokus på brugen af Linkedin: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra SR-Bistand på 3.600 kr. Projektet foregår d. 22. oktober på Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til at et netværksmøde for foreninger. Der søges penge til oplæg og forplejning.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 3.600 kr. til projektet.

10. Con3bute Talks: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Con3bute på 9.914 kr. Projektet foregår d. 22. oktober på Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til at arrangere en Talk om Sharia i praksis. Der søges penge til lokaleleje, fremstilling af video, honorar og PR.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.

Løsning

 1.  Lokaludvalget godkender formandskabets beslutning om, at bevilge op til 10.000 kr. til projekt: BYGGEWORKSHOP.
 2.   Lokaludvalget afviser at støtte projekt: 10 år med Slagtryk.
 3.   Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: SOCIAL SORCERY
 4.   Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: DOSTOJEVSKIJ INVITERER
 5.  Lokaludvalget bevilger op til 8.000 kr. til projekt: Kommunal Komposition - oplæsning og ny musik.
 6.  Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Fællesskab til gadens unge på Ydre Nørrebro.
 7.   Lokaludvalget bevilger op til 7.800 kr. til projekt: Kvindesalon 60+.
 8.   Lokaludvalget bevilger op til 5.900 kr. til projekt: Noerrebrosecret.
 9.   Lokaludvalget bevilger op til 3.600 kr. til projekt: Netværksmøde for foreninger med fokus på brugen af Linkedin.
 10.   Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Con3bute Talks.

 

Beslutning

1. Indstillingen blev godkendt, og bevilges op til 10.000 kr. til projekt: BYGGEWORKSHOP.
2. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da projekt: 10 år med Slagtryk ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret i samarbejde med lokale foreninger.
3. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projekt: SOCIAL SORCERY
4. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projekt: DOSTOJEVSKIJ INVITERER.
5. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 8.000 kr. til projekt: Kommunal Komposition - oplæsning og ny musik.
6. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projekt: Fællesskab til gadens unge på Ydre Nørrebro.
7. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 7.800 kr. til projekt: Kvindesalon 60+.
8. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 5.900 kr. til projekt: Noerrebrosecret.
9. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til: Netværksmøde for foreninger med fokus på brugen af Linkedin.
10. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da projekt: Con3bute Talks ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret i samarbejde med lokale foreninger.

Til top