Mødedato: 30.09.2020, kl. 17:30
Mødested: Rådmandsgade Skole, Heimdalsgade 29

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

 

Afbud
Nikolaj Friis Farsøe, 1. suppleant indkaldt og deltager
Gitte Kristensen, 1. suppleant indkaldt og har også afbud
Flemming Jensen, 2. suppleant indkaldt og deltager
Muhammad Aslam, suppleant indkaldt, men deltager ikke
Jens Villadsen, 1. suppleant indkaldt og deltager
Annette Bellaoui
Rasmus Grønborg

 

Fravær uden afbud
Jacob Leth Haldorsson

Til top