Mødedato: 30.09.2020, kl. 17:30
Mødested: Rådmandsgade Skole, Heimdalsgade 29

Meddelelser

Se alle bilag

 

Problemstilling

 

Sekretariatet

 

 

Formandskab

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

 

Beslutning

Sekretariatet:
Hjemsendt til 18. okt

Vakant medlemsplads

Møde om Diabetes Center

Basargrund

Byens Puls åben igen

 

Formandskabet:

Byens Puls er åbnet

 

Tovholdere:

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen:

Møde om Tagensvej

BMT arbejdsgruppemøde, hvor der skal snakkes cykelparkering og turisme på Nørrebro.

 

Social- og sundhedsarbejdsgruppen:

Møde d. 1.10

 

Børne- og Ungearbejdsgruppen:

Møde med Niels Bjerum

Udskydelse af konference

Områdechef på næste møde.
Til top