Mødedato: 30.09.2020, kl. 17:30
Mødested: Rådmandsgade Skole, Heimdalsgade 29

Kunstgræsbane i Nørrebroparken

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. At Lokaludvalget beslutter at pege på, at kunstgræsbanen i Nørrebroparken er bedre placeret ved Hillerødgade.

Problemstilling

Der er besluttet endnu en kunstgræsbane i Nørrebroparken. Banen er en 8-mandsbane, hvor der også kan spilles 5-mands fodbold. I efteråret 2020 udarbejdes et projektforslag for kunstgræsbanen, som skal forlægges til godkendelse og frigivelse af anlægsmidler i TMU i udgangen af 2020.

Projektforslaget skal danne grundlag for myndighedsbehandlingen, herunder byggetilladelse, VVM-screening samt ophævelse af fredningen. Under VVM-screeningen vil der være et høringsperiode på 4 uger, hvor naboer, lokalområdet mv. kan fremsende deres kommentarer til projektet, som vil blive behandlet under VVM-screeningen. Hvornår projektet sendes i offentlig høring er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

Det forventes at projektet udbydes i foråret 2021 og anlægges henover sommeren/sensommeren 2021. Projektet er af flere omgange drøftet i Lokaludvalget. Udvalget har tidligere talt imod, at banen placeres på græsplænen i Nørrebroparken. Da der ikke umiddelbart er politisk vilje til en anden placering beder Formandskabet om opbakning til at pege på, at banen placeres i Hillerødgade enden, da der så fortsat vil være en åben græsplæne til Nørrebro’erne mellem banerne. Det vil kræve at hundegården og nyplantede træer flyttes. Nørrebro United er blevet kontaktet og de kan godt bakke op om placeringen ved Hillerødgade, så længe banen fortsat er en 8-mands bane.

Det skal ligeledes undersøges om Metroselskabet skal involveres i placeringen af banen ved Hillerødgade. 

Løsning

  1. Lokaludvalget beslutter at pege på, at kunstgræsbanen i Nørrebroparken er bedre placeret ved Hillerødgade.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at pege på, at kunstgræsbanen i Nørrebroparken er bedre placeret ved Hillerødgade. Lokaludvalgets opfordring er at hundeluftergården flyttes.

Til top