Mødedato: 30.09.2020, kl. 17:30
Mødested: Rådmandsgade Skole, Heimdalsgade 29

Oplæg: Miljøpunkt Nørrebro

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at lokaludvalget tager oplæg om Miljøpunkt Nørrebros arbejde til efterretning. 
  2. at lokaludvalget godkender udkast til henvendelse om Bispeengbuen.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har en driftsaftale med Miljøpunkt Nørrebro. Som en del af den aftale vil Miljøpunkt Nørrebro orientere Lokaludvalget om deres arbejde indtil videre i 2020.

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har diskuteret, hvordan man skal gå videre med Lådegårdsåprojektet og projektet med nedrivning af Bispeengbuen. 

Udkast til henvendelse:

Nørrebro Lokaludvalg arbejder målrettet for åbning af hele Ladegårdsåen fra Bispeengen ad Åboulevarden til Søerne. Derfor er vi meget tilfredse med, at der er sat penge af til at undersøge hele strækningen (samt H.C. Andersens Boulevard) under samlebetegnelsen Den Grønne Boulevard.

Nørrebro Lokaludvalg har ved flere lejligheder fremført, at vi gerne ser en åbning af Ladegårds Å gennemført i etaper. Ladegårds Å-projektet har været i gang i en længere årrække og det er centralt, at vi nu kommer i gang. Derfor ønsker vi vedhæftede forslag undersøgt og sat i gang hurtigst muligt under de igangværende undersøgelser af Bispeeng-projektet.

Vi ønsker ikke, at Den Grønne Boulevard-undersøgelserne skal bremse Bispeeng-projektet. Det vedhæftede forslag forhindrer ikke, at man senere beslutter at gennemføre flere etaper af Ladegårds Å-projektet og/eller Den Grønne Boulevard og de forskellige tunnelforslag. Vi mener det vedhæftede forslag er et fornuftigt pilotprojekt, som kan berige debatten om hvad der skal ske efterfølgende.

Det vedhæftede forslaget er umiddelbart en besparelse og bør kunne sættes i gang relativt hurtigt. Det sikrer også, at Bispeengen kan indgå i skybrudssikringen af byen, sådan at regn og kloakvand fra Bispeengen ikke ledes ud i Øresund, sådan som det sker i dag, eller skal belaste Sct. Jørgens Sø, sådan som planerne tilsiger.

Nørrebro Lokaludvalg ser gerne, at der samtidig med Bispeeng-projektet planlægges en grøn forbindelse fra Damhussøen, gennem Grøndalsparken og ind til Bispeengen og AKB Lundtoftegade, som længe har ønsket at åbne området op med cykelstier mm.

Løsning

  1. lokaludvalget tager oplæg om Miljøpunkt Nørrebros arbejde til efterretning. 
  2. lokaludvalget godkender udkast til henvendelse om Bispeengbuen.

Beslutning

1. at lokaludvalget tog oplæg om Miljøpunkt Nørrebros arbejde til efterretning.

2. at lokaludvalget godkendte udkast til henvendelse om Bispeengbuen.

Til top