Mødedato: 30.09.2020, kl. 17:30
Mødested: Rådmandsgade Skole, Heimdalsgade 29

Udpegning af medlemmer til følgegruppe vedr. Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø og Skybruds-tunnel Åboulevarden

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger et medlem og en suppleant af følgegruppe vedr. Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø og Skybruds-tunnel Åboulevarden.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har inviteret Nørrebro Lokaludvalg til et deltage i følgegruppe vedr. Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø og Skybruds-tunnel Åboulevarden. Formålet med følgegruppen er at orientere lokaludvalgene og relevante interesseorganisationer om fremdriften i Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø og Skybruds-tunnel Åboulevarden. Følgegruppen kan også biddrage med lokal viden og de spørgsmål, der opstår i løbet af processen kan klares i følgegruppen.

Løsning

Lokaludvalget udpeger et medlem og en suppleant af følgegruppe vedr. Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø og Skybruds-tunnel Åboulevarden.

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Anders Jensen som medlem og Erik Brandt og Bjarke Kværnø som suppleanter. Lokaludvalget besluttede at opfordre til, at der også kommer en repræsentant fra Åbn Åen projektet.

Til top