Mødedato: 30.09.2020, kl. 17:30
Mødested: Rådmandsgade Skole, Heimdalsgade 29

Ændring af Social Puljeaften

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender ændring af Social Puljeaften.

Problemstilling

Lokaludvalget afsatte på mødet d. 27. februar 10.000 kr. til Social Puljeaften. Ideen var at nå sociale foreninger og få dem til at søge Lokaludvalgets puljer mere end de gør i dag.

Set i lyset af den nuværende corona situation, så vil det være meget bekymrende at afvikle dette sociale arrangement, dels da mange af de potentielle 20-35 deltagerne er i daglig kontakt med svage borgere – og dels da formålet jo er netværk og mingling med spisning ikke kan opnås med de restriktioner der råder.

Derfor foreslås det, at projektet ændres til at være en kampagne bestående af en folder, som sendes ud/afleveres personligt, og at folderen følges op af en facebook-kampagne, som målrettes de sociale organisationer og foreninger mm. – således, at de kan nå at søge til Nørrebro Puljen inden d. 7. december eller Byens Puls 2021 fra d. 1. december.

Budget 

Grafiker til banner og folderopsætning  4.000 kr. 
Tryk af folder 1.500 kr.
Facebook boost    500 kr.
Diverse 1.000 kr.
I alt 7.000 kr.

Løsning

Lokaludvalget godkender ændring af Social Puljeaften.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte ændring af Social Puljeaften.

Til top