Mødedato: 29.04.2021, kl. 18:30
Mødested: Digitalt via Microsoft Teams mødelink

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 29.04.2021, 18:30