Mødedato: 23.05.2023, kl. 14:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 23.05.2023, 14:30