Foreninger og aftenskoler: Udendørsfordeling 2022-24 (2022-25)

1. september 2022 var der frist for at ansøge om udendørstider for 2022-24. Siden er fordelingen af tider blevet forlænget indtil udgangen af marts 2025.
Bemærk, at en del af nedenstående information ikke er aktuel længere.

Fra den 1. august 2022 kunne godkendte folkeoplysende foreninger, aftenskoler og forbund ansøge om udendørstider for perioden fra 1. november 2022 til 31. oktober 2024.

Ansøgningsfristen var 1. september 2022.

Faciliteter og aktiviteter

Der er udendørsfaciliteter til mange forskellige slags aktiviteter – herunder fodbold, atletik, tennis, hockey, batsport, frisbee, beachvolley og svømning.

Ansøgning

I ansøger om tider i Foreningsportalen.

Man ansøger om sommer- og vintersæsoner hver for sig. En sæsonansøgning gælder således for to sommersæsoner eller to vintersæsoner.

I kan også ansøge om enkeltstående tider. Af tekniske årsager kan enkeltstående tider i perioden fra november 2023 til marts 2024 dog ikke søges i Foreningsportalen. Disse tider ansøges i stedet ved at skrive til os.

Fordeling

Alle ansøgninger, der er blevet oprettet i Foreningsportalen senest 1. september 2022, vil blive behandlet på lige fod. Tiderne fordeles efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, afsnit 5.5.

Svar

Hvornår kan I forvente at få svar på jeres ansøgninger?

 • Ansøgninger om vintersæsoner: midt i oktober 2022
 • Ansøgninger om sommersæsoner: januar 2023

OBS: Af tekniske årsager bliver vintertider i første omgang kun tildelt for vintersæson 2022-23. Tiderne i vintersæson 2023-24 bliver tildelt på et senere tidspunkt.

Sæsoner (vejl.)

 • Sommer:
  april-oktober 2023 og 2024
  • Badezoner og beachvolleybaner:
   maj-september 2023 og 2024
    
  • Havnebade:
   juni-august 2023 og 2024
 • Vinter:
  november 2022 - marts 2023
  november 2023 - marts 2024

Kun faciliteter som kunstgræsbaner og atletikfaciliteter er åbne om vinteren.

Udendørsfaciliteter kan være lukkede i skoleferier og på helligdage.
Græsbaner lukkes i nogle uger hver sommer for at få hvile og restitution.
Yderligere datoer kan blive aflyst – fx hvis en skolefacilitet skal benyttes til skolebrug (jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen, § 10), eller hvis en facilitet skal renoveres.

Gebyr

Der opkræves gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune til folkeoplysende aktiviteter.

Workshops

Vi afholder tre workshops, hvor I kan få hjælp til at ansøge:

Onsdag den 10. august kl. 17-19: online via Teams.

Tirsdag den 16. august kl. 17-19: Nyropsgade 3, stuen.

Mandag den 22. august kl. 17-19: online via Teams.

Tilmeld jer senest dagen før ved skrive til book @ kff.kk.dk med foreningsnavn og antal deltagere.

Nye opgaver og tiltag

Vis alle

Indberetning af faktiske medlemstal

I forbindelse med udendørsfordelingen for 2022-24 skal alle foreninger indberette deres aktuelle medlemstal. Efter sommerferien 2022 vil hver enkelt forening modtage en mail med et link til indberetningen.

Søgning på hold

For at imødekomme de tilbagemeldinger, der har været om ansøgning til specifikke hold, er det nu muligt at ansøge på baggrund af holdets aktivitet og deltagersammensætning. Det, der er afgørende for oprettelse af hold i Foreningsportalen, er:

 • Aktiviteten: Man kan kun ansøge om facilitetstider de steder, hvor holdets aktivitet(er) kan udøves.
 • Deltagersammensætningen: Den har betydning for, hvordan ansøgningen bliver prioriteret. Derfor er det vigtigt, om deltagerne på et hold er 0-18 år, om deltagerne er 19 år eller derover, eller om deltagerne både er 0-18 år og derover.

Hvis man fx har flere fodboldhold, hvor man forventer, at der pr. gang kommer 20 deltagere 0-18 år, så kan man nøjes med at oprette holdet Fodbold for børn i Foreningsportalen. Dette hold kan man så bruge til at ansøge om tider til alle børneholdene. Der er ingen begrænsning for, hvor mange ansøgninger man kan oprette pr. hold.

Her er nogle eksempler på, hvordan hold i Foreningsportalen kan se ud:

 • Holdets navn: Fodbold for børn
 • Aktivitetsgruppe: Fodbold
 • Deltagere 0-18 år: 20
 • Deltagere 19-24 år: 0
 • Deltagere 25 år eller derover: 0
 • Holdets navn: Svømning for voksne
 • Aktivitetsgruppe: Svømning
 • Deltagere 0-18 år: 0
 • Deltagere 19-24 år: 0
 • Deltagere 25 år eller derover: 12

Målgruppen 19-24 år

Efter revision af Retningslinjer til støtte for folkeoplysning i København er målgruppen 19-24 år ikke længere en særligt prioriteret målgruppe. De 19-24 årige sidestilles nu med voksne på 25 år og derover.

I retningslinjerne står der nu følgende om prioritering efter målgruppe:

Ved anvisning af faciliteter prioriteres følgende grupper:

1. Aktiviteter/undervisning af handicappede, hvor aktiviteten stiller særlige krav til faciliteten

2. Aktiviteter med børn og unge til og med 18 år

3. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. (aftenskoler)

4. Eliteidræt i henhold til rammerne udstukket i samarbejde med Team Copenhagen

5. Foreningsaktiviteter med voksne i foreninger med børn og unge til og med 18 år

6. Foreningsaktiviteter for unge og voksne fra og med 19 år

7. Paraplyorganisationer der skal afholde fællesarrangementer for medlemsforeninger hjemmehørende i Københavns Kommune

8. Foreninger og projekter der er støttet af Københavns Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening.

Folkeoplysningskontorets bookingteam

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00