Foreninger og aftenskoler: Indendørsfordeling 2024-26

Den 1. januar 2024 åbnede ansøgningsrunden om indendørstider 2024-26. Ansøgningsfristen var den 1. februar 2024.
En del af informationen på denne side er således ikke aktuel længere.

Fra den 1. januar 2024 kan godkendte folkeoplysende foreninger, aftenskoler og forbund ansøge om indendørstider for perioden fra august 2024 til juni 2026. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024.

Ansøgning

Tiderne ansøges i Foreningsportalen.
Kontroller jeres ansøgninger, når I er færdige med at ansøge: Log ind, og klik på Facilitetsansøgninger.

Faciliteter og aktiviteter

Der er faciliteter til mange forskellige slags aktiviteter – herunder idrætsaktiviteter og kreative aktiviteter.

Sæson

 • Kulturhuse, idrætsanlæg, svømmehaller mv.: skoleåret (vejl.)
 • Skoler: september-maj (vejl.)

I kan ansøge om både sæsontider og enkeltstående tider.

Lukkedage og aflysninger

Skolefaciliteter er lukkede i skoleferier og på helligdage. Nogle idrætsanlæg og svømmehaller kan være åbne i skoleferier og enkelte på helligdage.
Yderligere datoer kan blive aflyst - fx hvis en skolefacilitet skal benyttes til skolebrug (jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen, § 10, stk. 3), eller hvis en facilitet skal renoveres.

Gebyr

Der opkræves gebyr for tildelte tider.

Fordeling

Alle ansøgninger, der er blevet oprettet i Foreningsportalen senest 1. februar 2024, vil blive behandlet på lige fod. Tiderne fordeles efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, kapitel 5. I kan finde en skematisk oversigt over kriterierne for fordeling af tider nederst på denne side.

Svar

I kan forvente at få svar på jeres ansøgninger i løbet af maj 2024.
Derefter bliver der mulighed for at gøre indsigelse, hvis man mener at forvaltningen har begået fejl i fordelingen. Alle indsigelser forventes behandlet i slutningen af juni 2024, og først dér er fordelingen endelig. 

Resttider

Når fordelingen er afsluttet, åbnes der for ansøgning af resttider – dvs. tider, der efter fordelingsrunden stadig er ledige. Foreninger, aftenskoler og forbund orienteres om, præcist hvornår der åbnes for ansøgning, når dette er fastlagt.

Krav til jeres ansøgninger:

Vis alle

Indberetning af aktuelle medlemstal

I forbindelse med indendørsfordelingen for 2024-26 skal folkeoplysende foreninger indberette antal aktive kontingentbetalende medlemmer. (Aftenskoler og forbund skal ikke indberette medlemstal). Kultur og Fritidsforvaltningen har udsendt en mail til hver enkelt forening med et link til indberetningen.

Vi kan desværre ikke bruge tidligere indberetninger af medlemstal.

For at komme i betragtning til en facilitetstid skal man indberette tallene senest den 1. februar 2024.

Husk korrekt start/slutdato

Foreningsportalen udfylder automatisk start- og slutdato for ansøgningen, så de matcher hele indendørsperioden (1. august - 30. juni). Er jeres sæson kortere, skal I rette start/slutdato.

Hvis I ansøger om flere tider end I har brug for

Ansøger I om flere tider, end I har brug for, skal I give os besked om, hvor mange tider I har brug for.

Hvis I kan bruge flere faciliteter eller tidsrum, kan I fx godt ansøge om dem alle. Men så er der vigtigt, at I giver os besked om jeres reelle behov. Ellers kan vi komme til at tildele jer flere tider, end I har brug for, og give andre foreninger unødvendige afslag.

I kan give besked ved at skrive til book@kff.kk.dk eller ved at knytte en kommentar til jeres ansøgning i Foreningsportalen: På resultat-siden klikker i på flaget ud for den tid, som I vil ansøge om, og skriver derefter jeres besked.

Ansøg ikke om tider 'Hver dag'

Når man ansøger om tider i Foreningsportalen, kan man vælge muligheden 'Hver dag'. Denne mulighed må ikke bruges. Er I allerede kommet til at ansøge om tider 'Hver dag', så skal de slettes/aflyses og erstattes med ansøgninger om tider 'Hver ugedag'.

Vær opmærksom på:

Vis alle

Her er der forbehold for opstartsdato og renovering

 • Korsager Skole skal måske snart renoveres.
 • Skolen på Hannemanns Allé kan måske først tages i brug engang i løbet af efteråret.
 • Sluseholmen Skole og Fritid kan måske først tages i brug engang i løbet af efteråret.
 • Tingbjerg Skole: Faglokalerne skal formentligt renoveres i løbet af 2025.
 • Vesterbro Ny Skole: Gymnastiksalene, musiklokalet og sang/kor-lokalet kan måske først tages i brug i løbet af efteråret.

Her udbydes der ikke tider

Pga. adgangsproblemer, renovering mv. udbydes der i denne ansøgningsrunde ikke tider disse steder:

 • Amager Fælled Skole
 • Damhusengens Skole (tider i svømmehallen udbydes dog)
 • Gasværksvejens Skole
 • Grøndalsvængets Skole
 • Guldberg Skole
 • Højdevangens Skole
 • Kildevældsskolen
 • Nørre Fælled Skole
 • Oehlenschlægersgade Skole
 • Randersgades Skole
 • Skolen ved Sundet
 • Strandvejsskolen
 • Vesterbro Svømmehal
 • Øster Farimagsgades Skole
 • Ålholm Skole

Derudover er der særfordelinger af udvalgte tidsrum og idrætsfaciliteter på

 • Sluseholmens Skole og Fritid
 • Skolen på Hannemanns Allé

Idrætsforeninger får besked om disse særfordelinger pr. mail primo januar (Sluseholmens Skole og Fritid) og primo marts (Skolen på Hannemanns Allé).

Søgning på hold og oprettelse af hold

Hvis I har flere hold med samme aktivitet og deltagersammensætning, så kan I i Foreningsportalen nøjes med at oprette ét hold, der dækker dem alle.

Har man fx flere svømmehold, hvor man forventer, at der pr. gang kommer 14 deltagere på 0-18 år, så kan man i Foreningsportalen nøjes med at oprette ét hold til dem. Dette hold kan man så bruge til at ansøge om tider til alle svømmeholdene for børn. Der er ingen begrænsning for hvor mange ansøgninger, der kan oprettes pr. hold.

Her er nogle eksempler på, hvordan hold i Foreningsportalen kan se ud:

Holdets navn: Svømning for børn
Aktivitetsgruppe: Svømning
Deltagere 0-18 år: 14
Deltagere 19-24 år: 0
Deltagere 25 år eller derover: 0

Holdets navn: Gymnastik for unge
Aktivitetsgruppe: Gymnastik
Deltagere 0-18 år: 4
Deltagere 19-24 år: 6
Deltagere 25 år eller derover: 2

Holdets navn: Fodbold for voksne
Aktivitetsgruppe: Fodbold
Deltagere 0-18 år: 0
Deltagere 19-24 år: 0
Deltagere 25 år eller derover: 12

Målgruppen 19-24 år

Siden januar 2022 er målgruppen 19-24 år ikke længere særligt prioriteret, når det drejer sig om fordeling af tider. Unge på 19-24 år sidestilles nu med voksne på 25 år og derover.

Prioritering af målgrupper sker altid i henhold til de gældende Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune.

Workshops

Vi afholder workshops, hvor I kan stille spørgsmål og få praktisk hjælp til, hvordan I ansøger om tider.

 • Torsdag den 4. januar kl. 17-19 i Hans Nansens Gård
 • Mandag den 8. januar kl. 17-19 i Hans Nansens Gård
 • Tirsdag den 16. januar kl. 17-19 online
 • Onsdag den 24. januar kl. 17-19 online

Tilmeld jer senest dagen før ved skrive til book@kff.kk.dk med foreningsnavn og antal deltagere. Og medbring helst en computer.

Adgang til Hans Nansens Gård: Gå ind ad porten ved Dahlerupsgade 4 og derefter tværs over gården.

Kontakt

Folkeoplysningskontorets bookingteam

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Telefontiderne gælder i januar 2024 og er kun til henvendelser om Indendørsfordeling 2024-26.