Før en modernisering efter lejelovens § 19, stk. 2 (tidligere § 5, stk. 2)

Før udlejer laver en gennemgribende renovering af lejemålet efter den tidligere boligreguleringslovens § 5, stk. 2, nu lejelovens § 19, stk. 2, skal nævnet besigtige lejemålet.

Den 1. juli 2020 trådte bestemmelsen i den tidligere boligreguleringslovens § 5, stk. 3, nu lejelovens § 19, stk. 3, i kraft. Ifølge bestemmelsen skal udlejere, der overvejer at renovere en lejlighed og udleje efter den tidligere boligreguleringslovs § 5, stk. 2, nu lejelovens § 19, stk. 2, bede nævnet besigtige og træffe afgørelse om hvorvidt lejemålets stand muliggør en væsentlig forbedring af det lejedes værdi. 

Bestemmelsen har ikke betydning for lejemål, der inden lovens ikrafttrædelse er eller har været lejet ud efter den tidligere boligreguleringslovens § 5, stk. 2, nu lejelovens § 19, stk. 2.

Udlejer må ikke være gået i gang med arbejderne, herunder nedrivning, da nævnet skal tage stilling på baggrund af, hvordan lejemålet fremstår, inden arbejderne påbegyndes.

Hvis udlejer har mulighed for at sende en plantegning af lejemålet, imødeses den gerne.

Der vil blive gennemført en besigtigelse, hvorefter nævnet træffer afgørelse i sagen. Det er en forudsætning for nævnets besigtigelse, at gebyret for sagens behandling på 4.552 kroner (2024) betales.

Kontakt

Nævn og Natteliv

Nyropsgade 3

1602 København V